Dato: 16. april 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 16 April 1869

Kjre Biskop Engelstoft!

I hele dette Aar har jeg ikke hrt et Ord fra Dem. De og Deres have tidt v.ret levende i min Tanke og srligt da Efterretningen ld om den ene af de unge Dttres Bortgang! ; jeg skrev ikke da, hvilken Trst kunde jeg _el udtale bedre end den De selv havde i Hjertet, dertil kom ogsaa at jeg et Par Dage forud havde skrevet et Brev til Dem, som De ikke har faaet, som jeg nedskrev mere end en Maaned for tidligt og leverede Vedkommende. Min unge Ven Just ThieleJ Sn af Etatsraad Thielesagde mig at han da, efter at have taget sin juridiske Embeds Examen, tog til Odense for at komme i Virksomhed og blev der paa ubestemt Tid. Jeg gav ham et Par Breve med til mine Venner der og saaledes ogsaa eet til Dem for at indfre den unge Mand i Deres Huus, jeg er overtydet om at den unge Thiele vil tiltale Dem. Det Brev jeg dengang skrev har han ikke afleveret, jeg giver derfor her et nyt, da "han srligt glder sig til at hilse paa Dem.

Jeg har i stor Travlhed tilbragt Vinteren og bliver ikke frdig med mit Arbeide fr hen i Mai. Jeg skriver nemlig, efter Opfordring af en Boghandler i New..York, en Fortsttelse af "mit Livs Eventyr" fra dette sluttede 1855 til Festen i Odense 1869 [!]. En Maaned efter at det er trykt i Amerika, kommer det ud paa dansk her i Kjbenhavn4. Denne Sommer tnker jeg at blive hjemme; mine Venner her nske ogsaa at jeg skulde blive her den 6 September, da er det 50 Aar siden jeg kom til Kjbenhavn. I Sommertiden koi.nmer jeg til Glorup og da ogsaa til Odense for at jeg engang endnu kan lse til Indtgt for Haandvrker-Boligen. Vil Gud, reiser jeg da midt i September syd paa, f Ex til Nizza og i April hjem over Paris; hils paa det hjerteligste Deres fortrffelige Kone og Brn og ligesaa de af mine Venner De seer.

Deres hengivne, taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus