Dato: 12. maj 1869
Fra: Odense borgerlige Skyttelag   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

I den Tro, at det kunde være Deres Høivelbaarenhed kjært, at overvære Odense borgerlige Skyttelaug, som De i flere af Deres Skrifter har dvælet ved, tillader undertegnede Oldermandskab sig herved at indbyde Dem til, som Æresmedlem at deeltage i vor Fest, som afholdes Tirsdagen den 25 Mai.

Deres ærede Svar, som vi tør imødesee, bedes adresseret til undertegnede Kunstdreier Assam. Odense i Oldermandskabet for Odense borgerlige Skyttelaug den 12te Mai 1869.

R. Jørgensen

H. M. Assam

P. Jensen

Haugsted

H. Holbech

E. W. Allerup


Høivelbaarne

Hr. Etatsraad H. C. Andersen, Cmd: af Db. pp.

Kjøbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus