Dato: 15. maj 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Odense borgerlige Skyttelag
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 15de Mai 1869.


Mine Herrer!


De har forundt mig en stor Glde med Indbydelsen til Skyttelaugs Festen, jeg har heri et Tegn paa hvor smukt og venligt jeg er i Deres Tanke. Modtag min inderligste Tak! desvrre er jeg iaar forhindret fra at kunne komme. En amerikansk Boghandler har jeg lovet at levere en Fortsttelse af mit Livs Eventyr han skal have den senest i Juni, al min Tid er saaledes optaget, jeg kan i de frste tre, fire Uger ikke forlade Kjbenhavn.

I Juli Maaned tnker jeg at komme til Fyen og glder mig da til at hilse paa mine Venner i det kjre gamle Odense.

Vil Gud at jeg lever, da haaber jeg at overvre Skyttelaugsfesten et kommende Aar og De ville med samme Velvillie og Hjertelag som nu, modtage Deres hengivne taknemlige Medborger.


H. C. Andersen.


Til Oldermandskabet for det borgerlige Skyttelaug i Odense.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus