Dato: 19. maj 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 19 Maj 1869

Kjre Hr Biskop Engelstoft!

Det var mig en stor Glde igaar igjen at modtage Brev fra Dem, det er saa lnge siden jeg hrte et Ord. Tung Tid og Prvelse for Dem og Deres ligger imellem. Tak fordi De vil see mig i Deres hyggelige H j em! Indbydelse til Skyttelauge t har jeg ogsaa faaet, men jeg seer mig ikke istaridtil for det frste at forlade Kjbenhavn. Hele Vinteren, ind til mi, har jeg arbeidet paa at nedskrive Fortsttelsen af "mit Livs Eventyr" fra 1855 til Festen i Odense 1867, jeg har lovet at dette Arbeide skulde vre fuldendt til frst i Juni og da blive sendt min amerikanske Boghandler. Det Hele er nedskrevet, men nu anvender jeg al min Tid paa at gaae det igjennem og isr skjre bort alt hvad der lader sig bortskjre. Jeg kan saaledes ikke komme paa Landet fr midt i Juni, jeg bliver da nogle Uger ude hos Grosserer Melchiors paa "Rolighed" ved KalkbrnderietI og vil da midt i Juli tage til Glorup2. Dersom De da er i Slutningen af Maaneden i Odense og vil forunde mig Hjem et Par Dage da kommer jeg, og bliver jeg anmodet om at lse til Indtgt for Haandvrker-Boligen, da er jeg beredt der til. Fra frste August vilde jeg vre paa Basns, og da sidst i Maaneden vende hjem til Kjbenhavn3. Flere af mine Venner have bedet mig om at vre i Byen den 6te St:ptember, da er det 50 Aar siden jeg frste Gang kom til Kjbenhavn. Det bliver, antager jeg, en ganske privat Festlighed, men jeg vil dog gjerne vre i Hjemmet den Dag, der for mig var en af mit Livs store M'frkedage. Da reiser jeg, om Gud vil, sydpaa og bliver Vinteren borte, rimeligvis i nord Italien og Syd Frankerige, og kommer over Paris hjem til April. Udreisen lgger jeg over Odense, men flyver lige igjennem, dersom jeg i Juli samles et Par Dage der med Vennerne. Vr saa venlig at sige mig hvorledes mit Besg i Bispegaarden bedst passer Dem og Deres Frue. Hils hende, og alle Brnene paa det hjerteligste! Mit Helbred har i Vinter vret meget godt, men mit Been behver endnu Bandage og jeg har ofte det Uheld at stde det, saaledes var det senest Tilfldet igaar. Der er en meget tynd Hud og den er altid blodrd.

De fleste af mine kjbenhavnske Venner ere nu flttede paa Landet, Theatrene lukkes om ikke mange Dage, med Udstillingen er det forbi paa Mandag, det kribler og krabler i mig af Reiselyst, men jeg maa holde her. Carl Bloch maler i denne Tid mit Portrt man siger at det er srdeles heldigt. Fra Collins har jeg venlige Hilsener, de flyve om en halv snees Dage til Hellebk. Bring mine Venner hjertelig Hilsen fta mig, glem mellem disse ikke den unge Hr Thiele.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus