Dato: 31. maj 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Hartmann
Sprog: dansk.

ST

Hr Billedhugger Carl Hartmann

i

Rom

Kjbenhavn den 31 Mai 1869

Kjre Ven!

Dette lille Brev bringes Dem af Fru Eckard som med begge Frknerne Bournonville reise til Rom og derfra til Neapel og Paris. De blive saaledes kun kort hvert Sted, De, kjre Ven, som nu veed god Besked med al den Herlighed der er i den gamle Verdens By, veed jeg vil vre Dem til Tjeneste, personlig kjender De jo alle tre Damer. De faaer vel jevnligt Brev hjemme fra, veed at Fritz er i Paris, og at Deres Fader agter med Studenterne at besge Norge. / Jeg bliver i Hjemmet til ind i September, gaaer da over Wien og Genua til Nizza, Cannes & hvor jeg overvintrer og lgger saa i Marts-April Hjemveien over Paris. I denne Vinter har jeg nedskrevet "mit" Livs Eventyr fra 1855 til 67 da Festen var for mig i Odense. Det skrevne udkommer frst paa Engelsk ovre i New-York. Fru Jerichau er i Constantinopel og reiser derfra hjem for endnu iaar at besge Amerika. Hils fra mig Snnen i Rom; Bloch har for en 14 Dage siden faaet sig en Sn og er meget glad. Her med de hjerteligste Hilsener, som De deler med Venner og Veninder fra Norden

Deres hengivne H.C. Andersen /

E.S. Det har gldet mig at see deres Kain, den tiltaler mig meget.

Til Hr Billedhugger Carl Hartmann i Rom.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 176-80)