Dato: 1. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

[1. Juni 1869.]

begynde min Sommer-Udflugt med frst at komme til Groserer Melchiors paa Rolighed, da Familien tnkte paa i Juli August maaskee at reise til Syd-Frankerike; nu om en fjorten Dage vilde jeg kunde forlade min Bopl i Kjbenhavn, thi da er jeg frdig med det Arbeide jeg har lovet min amerikanske Forlgger; jeg vilde da blive nogle Uger hos Melchiors, derfra gaae til Fyen og den anden August, ved Deres Naades Hjemkomst, tillade mig at komme til det kjre hjemlige Basns hvor jeg har tilbragt saa mange lykkelige Uger. Det var Sommer=Planen, komme til Basns midt i denne Maaned, istedetfor frst i August, jeg tnker at indtrffe omtrent den 15de, men jeg beder Deres Naade at de med sdvanlig Godhed, vil i denne Uge, med et Par Ord underrette mig om jeg kommer beleiligt eller ikke. Jeg lnges meget efter at komme paa Landet og skal saa snart jeg hrer fra Deres Naade nremere bestemme Dagen. Jeg tnker da at komme frst til Basns derfra til Rolighed eller Glorup og da hjem igjen til Kjbenhavn for at vre istand til Reisen syd paa; jeg vil gjerne afsted i de frste Dage af September og kommer, om Gud vil, ikke til Danmark, fr ved Udgangen af April nste Aar. Nu haaber jeg altsaa i denne Uge at hre fra Deres Naade at jeg er velkommen paa basns allerede om en fjorten Dage. De hjerteligste Hilsener til Borreby og Espe! Deres Naades taknemlige H.C. Andersen

Begyndelsen af brevet bortskaaret; Dateringen bestemt af Hr. Bibliotekar H. Topse-Jensen efter brevets indhold sammenholdt med optegnelser i H.C. Andersens dagbger.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus