Dato: 4. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 4 Juni 1869

Kjre Fru Melchior!

En lille Brev-Visit! hvor jeg igaar savnede Dem og Deres; jeg gik paa Restauration, kom hjem, flte mig syg og var tilsengs fr Klokken 10; i Dag er jeg bedre, men fryser, saa Himlen maa vide om der bliver noget af Opholdet paa "Petershi" i nste Uge. For et ieblik siden fik jeg Brev fra Fru Scavenius, som udtaler sin Glde over at jeg snarest kommer til Basns, hun bliver hjemme til midt i Juli; jeg har nu travlt med at ordne Bger og Papirer til Omfltningen; kan jeg faae Alt ind paa det Vrelse Fru Henriques [har] forundt mig, da lader jeg [det helst] blive der samlet. Jeg lnges isandhed efter at komme ud fra Byen, alle Venners og Bekjendtes Huse staae saa tomme og gjre Byen kjedelig i denne graa kolde Tid. Er jeg frst ude vil vel Humeuret begynde at lfte sig igjen, det lysner ogsaa op for Tanken, naar jeg seer mod Reisen syd paa, men glde mig til den vil jeg dog ikke, saa meget kan skee i et Par Maaneder og staaer Krig for Dren er det ikke vrd at komme udenfor. Hvorledes har min lille, skarlagenskldte Ven? Naar kaster han Purpuret? Frken Louise med Sstre leve vel? Bring dem de hjerteligste Hilsener. Jeg seer af Aviserne at Kongen og Dronningen i August reise til Grkenland, mon det er saa? Det store Festbal herhjemme er jo bestemt til den 7 September! I Lotteriet vandt jeg ikke, heller ikke havde jeg Lykke med mine tre Lodsedler paa Kunst-Udstillings Malerier. Har De vret heldigere? Eckard og Scharff reiste igaar til Stockholm, Fru Eckardt og Frknerne Bournonville toge allerede bort i Tirsdags. Den ldre af Brdrene Poulsen, ved det kongelige Theater, tager til Paris, den unge Grandjean, Sn af Conditoren, skal debutere som Arv i Jean de France nste Saison; man fortller ogsaa at den unge Frken Mnster, som har sjunget i Paris skal optrde paa det kongelige danske Theater som Regimentets Datter. Det er den hele Pose Nyheder jeg har at fortlle. Skulde jeg heller ikke i Dag, naar jeg bringer dette Brev paa Contoiret, vre saa heldig at hilse paa Deres Mand, da vil De bringe ham Hilsenen saa varmt og taknemligt som den er lagt til ham her i Brevet. Nu snart deiligt Solskin og Sundhed i Stuerne.

Deres meget taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad