Dato: 5. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

615. Til Henriette Collin.

Kjbenhavn den 5 Juni 1869.

Kjre Fru Collin!

En heel Uge snart har nu De og Deres rosenbladfine Louise, vret paa Nordpol Expedition hvorhen Deres Gemal, uden Protest, har frt Dem; jeg har frosset og saa kan jeg tnke hvorledes De har frosset, der knap har Kullen til Skjrmbrdt for de nordostlige siberiske Vinde. De har vel lagt i alle Strygejern, Kakkelovn har De jo ikke, De har fra Morgenstunden til Sengetid ladet Pigen stille en kogende Maskine paa Bordet. Det har jeg nu ikke saa ganske behvet, jeg boer jo sydligere end680 i det op mod ultima Thule liggende Hellebek. Idag kom endeligt en varm Solstraale, den var vist bestilt til Grundlovsfesten [;] Danebrog vaier herinde i Byen paa Torve og i Gader, Folkemngden drager ud i det Grnne, jeg sidder imidlertid ene i min kjbenhavnske Eensomhed, thi alle kjre Omgangs Venner have lagt sig ned paa Landet. Til Melchiors kommer jeg ikke, den mindste af Snnerne, veed De har faaet Skarlagens Feber og jeg har faaet Angest for den, efter at have vret derude et Par Gange; hver Dag opdager jeg een eller anden rd Plet i mit Ansigt eller paa min Hals, stadigt lider jeg af Hovedpine, som jeg ellers har vret fri for og saa ligger jeg nu i Fltte-Vrvl, det ngster mig at blive syg og maatte lgge mig ind paa Hospitalet. Phantasie har jeg, ja jeg lever jo tildeels af den, men den generer imellem, isr naar man troer at den ikke raader og da just raader allerstrkest. Mit Livs Eventyr har jeg nu faaet afskrevet, netop ved Maanedens Udgang, det er allerede ombord paa Veien til Amerika. I Dag har jeg efter Thieles Anmodning skrevet ham et Brev til der gav681 ham alle mine Erindringer om Rahbek, Fru Rahbek og Bakkehuset. At Bloch har solgt hans Portrt af mig for 200 Rdlr til Henriques veed De. Det var ellers godt Kjb.

Paa Tirsdag Morgen tager jeg ud til Henriques paa Peters Haab ved Emilie Kilde paa Strandveien og bliver der til Torsdag Aften, Fredag og Lverdag haaber jeg at vre frdig med Indpakningen, Mandag og Tirsdag flttes Tiet over i Henriques Bopl og Onsdag morgen flyver jeg ud til Basns ved Skjelskjr, hvor jeg bliver til midt i682 Juli, Alt, haaber jeg, er da vel hos Melchiors og da kommer jeg til Rolighed hvorfra jeg en skjn Dag svipper ud til Hellebek, og naar da de kongelige Festligheder i Begyndelsen af September ere tilende, min 6te September bliver naturligviis ganske privat, flyver jeg ud endnu engang, vistnok den sidste, og seer, vil Gud, det rullende luftblaa Middelhav og Blomster og Grnt i Solskin ved Vintertid [–] hvor det er deiligt at leve! men saligere at troe paa et evigt Liv! Vorherre giver os sin Velsignelse hver efter som vi kunne modtage den. Jeg veed ikke om Jonas er i Hellebek, men er han ikke, kommer han og hils ham da. Louise den allervarmeste og rbdigste Hilsen! Deres Mand Hilsen og Bn om at blive ved Collins Kilde og ikke i ethvert Veir at styre ud paa det aabne Kattegat. Doctor Meyer mdte jeg igaar, han sagde mig, som altid, noget Venligt og Godt. De seer prgtig ud! Blodet kommer frem i Kinderne som det skal ! men nu slipper Papiret og jeg slipper Pennen.

Deres trofaste

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost