Dato: 12. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

[12. Juni 1869]

Deres Naade vre paa det hjerteligste takket fordi De skrev saa snart, og saa venligt venter mig. Til den 15de, kan jeg imidlertid ikke komme. Jeg har en Forestilling om at det er en Festdag paa Basns, men det er mig ikke klart hvis Fdselsdag det er. Enten Deres Naades eller Fru Luzia Castenskjolds. Min hjerteligste bedste Lyknskning. Den 15 kommer jeg ikke, da skal jeg netop fltte og kan ikke ordne det anderledes; men Dagen derpaa, er det nok ikke saa godt med Greven, og det bliver da vist rigtigst at udstte Besget, jeg vender da fra Basns igjen til Kjbenhavn hvor Melchiors vente mig. Lgen, hrer jeg, antager nu at det slet ikke er Skarlagens Feber den yngste af Snnerne har, da det Rde er forsvundet og han slet ikke har fornummet til Feber. Jeg bliver da Resten af Sommeren hos Melchiors, seer Kronprindsen og han Gemalindes indtog og naar jeg saa, den sjette September, i en lille Vennekreds, har feiret min 50 Aars Fest, min frste Ankomst til Kjbenhavn, flyver jeg ud over Vien og Venedig for at overvintre i Cannes og Nizza. Sidst i April kommer jeg tilbage! det er Fremtids Planerne, som Vorherre kan slaae en Streg over naar det skal vre. Nu ligger nrmest og mest lysende, Opholdet paa Basns! Gud glde Deres Naade for al den Velvillie De viser mig. Hils Deres Brn og hele Omgivelsen, Frken Brandes Frken Castenskjold og Fru Hohlenberg. Deres Naades taknemlige H.C. Andersen

Begyndelsen af brevet bortskaaret; Dateringen bestemt af Hr. Bibliotekar H. Topse-Jensen efter brevets indhold sammenholdt med optegnelser i H.C. Andersens dagbger.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus