H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Edvard Collin 13. juni 1869

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 13. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

617. Til E. Collin.

Kjøbenhavn den 13 Juni 1869.

Kjære Ven !

Det var mig en glad Overraskelse at finde paa mit Bord Deres »Anony­mer og Pseudonymer«; jeg har læst Fortalen og læst683 omkring i Bogen, og har Indtryk af at have betragtet et Literaturens Stjernekort med Cometer, Planeter og Melkevei. De har vistnok ved denne Bog givet et Bog-Mærke med Deres Navn ind i Tiderne. Det er saa behageligt at tykke Drøv paa en Andens Arbeide, see i det at finde Noget at gnave paa; nu har jeg det! Hvorfor findes ikke Forfatteren til »Hr Rasmussen«? Overskou nævner ham, troer De det er den Rette? Tak for Paaskriften foran i Bogen. Jonas besøgte mig igaar og bragte mig Brev fra sin Fru Moder, jeg hørte da mundtligt og skriftligt fra Aalsgaard.

Jeg var hos Melchiors til Middag igaar, man havde underrettet mig om at Lægen erklærede, det slet ikke var Skarlagens Feber. Patienten var oppe igjen, havde to Gange taget Bad, men skallede aldeles ikke. De vilde nu gierne at jeg strax fløttede ud, men da jeg allerede anden Gang har aftalt med Fru Scavenius at komme til Basnæs tager jeg derud paa Onsdag Mor­gen, om Gud vil. Jeg er slemt forkjølet, det blev jeg hos Henriques hvor jeg netop var de to koldeste Dage i Ugen, det regnede og stormede, Vinden blæste gjennem Vinduerne saa jeg sov som i Vindenes Hule[;] ellers havde jeg det ypperligt. Paa Basnæs, det ligger ved Skjelskjør, erindrer De, om De skulde faae det gode Indfald at skrive mig til, bliver jeg omtrent 3 Uger altsaa til den femte Juli. Melchiors ønske at jeg kommer snarest, da de reise bort i Begyndelsen af August, de ville med den svagelige Datter til Middel­havet, og lade hende over vintre i een eller anden varm Kystby. Det falder lidt uheldigt for mig, derførst tænker paa at reise i September, jeg kommer da til at søge et eller andet Sted et Hjem, naar Melchiors reise. Til Glorup kommer jeg ikke, Excellensen er endnu syg og taaler ikke at tale med Nogen.

Imorgen fløtter jeg mit Tøi over til Henriques, den svenske Theater­maler som er her i Byen, faaer nok mine Værelser hos Frøken Hallager og blive til Mai, saa Frøkenen ikke vil kunde fløtte, som hendes Bestemmelse var, men da har hun jo ogsaa hele tre Bosiddende hos sig og maa selv kunde have, omtrentligt, fri Bolig.

Hils Deres Frue, Louise, Jonas og Naboerne, f Ex Lunds, Hauchs, Mon­rads! jeg formoder De omgaaes med disse. Godt veir, godt Humour og god Sundhed ønskes. Særlig Hilsen til Theodor.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost