Dato: 26. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

618. Til Henriette Collin.

Basns ved skjelskjr den 26 Juni 1869.

Kjre Fra Collin!

Det seneste Brev De forundte mig bragte Jonas! senere har jeg skrevet til Deres Mand og sendt Dem og Louise Hilsener. De fryser vel endnu saa temmeligt ude i Hellebek, jeg fryser og gaaer med Vinterfrakke. I Dag er dog Solen varmere, jeg skotter hen til Badehuset, men vover endnu ikke at betroe mig til det kolde Vand. I Onsdags otte Dage kom jeg herud; var oppe Klokken fire om Morgenen for at vre betids Kl 6 paa Banegaarden. Fru Scavenius er uendelig opmrksom og god, vil skaffe mig det lige saa hyggeligt som Jeg har det paa Rolighed og jeg har det tilvisse godt men har lovet at komme til Melchiors senest den sjette Juli, de reiste jo i August.

Torsdag den 17 de var det Bryllupsdag der i Huset og den 22 var det Melchiors Fdselsdag, jeg har faaet en smuk Skildring af Festen, som ogsaa blev bivaanet af Fru Bloch som havde Fdselsdag samme Dag. Der var Musik ved Bordet, sex blsende Instrumenter af Dahls Orchester. Moses Melchior udbragte smukt en Skaal for mig, Jeg lever i Stilhed og Rolighed paa det fredelige Basns; Klokken halv 9 samles vi ved Kaffebordet, saa gaaer jeg op paa mit Vrelse og skriver Breve til Kl 12. Jeg er i en stor Brev-Gjld fra i Vinter, hvor min Tid blev saa aldeles optaget med at skrive paa mit Livs Eventyr, nu maa Brevgjlden afbetales; allerede har jeg i en halv snees Dage skrevet 16 Breve dette er det 17 de . Vi have Frokost Klokken 12, saa lber jeg om i skov og have, tnker og skriver Eet og Andet ned. Kl 5 er Middag, Klokken 8 lser jeg, til Theen staaer paa Bordet og jeg drikker min l. Klokken 10 reder jeg altid min Seng om og sover saa i flere Portioner den lange lyse Nat. Det er Landlivet! at Myggene stikke, at mit Been ikke ganske vil forsvinde sit Uheld i Ems og at Fruens lille Haand684 iforgaars, da den var arrig, det sde Beest, satte een af sine Tnder ind i min Haands Overflade saa der er et rdblaat Mrke, jeg vil imidlertid haabe at det ikke ender med Vandskrk, hrer til Gjenvordighederne, I Dag otte Dage, Lverdag den 3 Juli, tager Fru Scavenius til Vddelbene i Slagelse, det er frem og her tilbage over 6 Mill, den Reise er mig for lang og jeg bliver derfor hvor jeg er685. Naar De seer Hr og Fru Lund da maa De endelig hi dem begge, ligesaa Hauchs og Monrads om De mdes og tales ved. Hvorledes tumler nu De og Deres? Mand og Sn gaae i mellem til ses, item Theodor; Hundene tumle sig i det Frie! jeg sender dem gjerne en Tanke dersom det kan fornie Theodor. Forleden fik jeg Brev fra Carl Andersen [;] han fortalte blandt Andet, at om et Par Uger udkom Fngelserindringer af Eleonore Ulfeldt. Jeg vil haabe at disse ere gte og ikke digtede, da glder jeg mig srdeles til at lse samme. Han synes at kjende disse Erindringer og skriver varmt og smukt om Eleonore, bittert om Sophie Amalia. Brev fra Dem, kjre Fru Collin, faaer jeg nok ikke her paa Basns, men vel paa Rolighed. Ikke sandt? Hils Deres fortrffelige Louise ! bring mig i venlig Erindring hos Deres Mand og Jonas. Hvad beskjftiger ham i denne Sommer! – Jeg er ikke ganske glad ved at et Par Venner have bedet mig blive i Kjbenhavn den 6te September over, det er dog en Uleilighed for flere og de Allerfleste ere jo paa Landet ! helst fli jeg bprt tidligere og nskede dette helst. Jubilerne ere, isr fra Theatrets Krater, saaledes strmmede ud over Landet at Beboerne snart maa have Skrk for en saadan Begivenhed, og dog koste Theatrets kun et klask i Hnderne og nogle Blomster til Fiirskilling Snesen. Men nu neier Papiret! god Sundhed, godt Humeur og ikke bidt i Haanden som

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost