Dato: 26. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques, Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 26 Juni 1869

Kjre Fru Henriques!

Deres inderlig velkomne Brev, som De har dateret den 21 Juni, er frst afsendt fra Kjbenhavn den 24 Juni, seer jeg paa Postmrket og saaledes kommet til mig iaftes! det tidligste jeg nu kan faae Brev afsted, er i denne Morgen; men Postgangen er saaledes herude, hvor vi ligge langt fra Jernbanen, at Breve som afsendes om Morgenen frst naae Kjbenhavn med Aftentoget og der omdeles Dagen derpaa; De faaer altsaa dette frst imorgen Sndag; det gjr mig virkeligt ondt da jeg saa inderligt gjerne vilde have sendt den kjre lille Marie Brev i Dag paa hendes Fdselsdag; - De indseer at det er umueligt! havde Deres ikke ligget hele 3 Dage hen, da havde ,hun i Dag faaet min Skrivelse som jeg her lgger ved. De lser den for hende imorgen og siger at Veien var saa lang, saa lang, at Brevet paa sine smaa Been, ja det har slet ingen, ikke fr kunde naae til "Petershi", men at det har lbet hele Natten og nsten stdt Kanterne af sig. Kys hende! Frst igaar havde vi en Sommerdag; nsten hele den vrige Tid jeg har vret her frs jeg og gik i Vinterfrakke; nu dages det vel med godt Veir; jeg faaer imidlertid en heel Deel fra Haanden; jeg er i Vinter kommet langt tilbage med at besvare Breve. Dette maa bringes i Orden, dagligt skriver jeg et Par, dette er saaledes det 19de, siden jeg kom herud. Jeg har dernst lst Correctur af et Hefte Eventyr, (eet af de ldre som maa ud paa ny) og dertil skrevet et Digt om "liden Kirsten og flr Buris" til Thorkilsens "Souvenir" for 1870. Tiden flyver saaledes afsted. Paa Mandag Middag skulle vi alle til Borreby hvor Luzie Scavenius er gift med Castenskjold, Lverdagen i Ugen er stort Veddelb i Slagelse, der tager hele GaardeI,1 hen, men ikke jeg; det er frem og tilbage en Reise over 6 Miil og det er for meget for at see Veddelb. Tirsdag den 6 Juli tnker jeg at vre med det sidste Tog i Kjbenhavn og kjrer da lige til "Rolighed" hvor jeg veed at jeg er velkommen. Fdselsdagsfesten derude, den 22de, har jo vret smuk og livlig, jeg fik en klar Beskrivelse af den fra Deres Svigerinde; fra hende har jeg allerede faaet to Breve og tnk Dem, ogsaa to Breve fra Hr Melchior selv. Er det ikke magelst smukt! - De kan tro at jeg ogsaa ret skjnner paa, at De, kjre Fru Henriques, har skrevet mig til, da jeg jo veed at De ikke holder saa meget af at levere Breve. Hils paa det hjerteligste Deres Mand og stre et heelt Blomsterflor af Hilsener ud i Omegnen, saaledes til Vennerne paa "Teglgaarden"; (vil De takke Hr Moses Melchior for at han saa venligt erindrede mig ved hans Broders Fdselsfest,) Blomsterhilsen til Fru Johanne og alle hendes kjre Smaa; Hilsen til Billes og i Deres eget Hjem, det bjergluftige Petershi, Husets Jomfrue og alle Ternerne; dernst Gjsterne som komme, srligt Frknerne Price, Hedt, Magnus & - Forleden Dag kjrte jeg i Skoven, Fruens lille Hund Losdi var med, han skulde tvinges til at gaae hjem, men vilde ikke miste Kjretouren; da han blev lftet ud fik jeg een Tand af ham i Haanden, men da han for Tiden er et ganske fornuftigt lille Dyr, faaer jeg vel ikke Vandskrk, man mener ogsaa at det er hans fine Klo og ikke hans hvide Tand der har sat et Mrke i Haanden. - Jeg vil blive meget glad om jeg i Ugens Lb fik at hre Programmet til "Mariefesten", jeg kan tnke den begyndte med Flagning og at Kaffekanden kogte over af bare Glde; en Hjulbr med Presenter kjrte op for Dren, stor Cantate af alle Smaafugle blev afsjunget. Blomsterne i Haven stod i Sndags Kjole og nikkede da Frken Marie traadte ud. Chocolade sprang frem som en ny Kilde, der vist blev foretrukket for den af Pram besjungne Emiliekilde. Frst seent paa Aftenen optraadte Ole Lukie og leverede stort Fyrvrkeri af Drmme med alle Maries Livretter. Lev hjertelig vel.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Den hist elskvrdige Fru Suhr og Dttre takker jeg hjerteligst for de venlige Hilsener og sender rbdigst Hilsener igjen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 203-04)