Dato: 29. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 29 Juni 1869.

Kjre Ven!

Nu er De vel tilbage fra Sverrig og har det godt. Lnge har jeg ikke hrt fra Dem. Der var en Tid De jevnligt gldede mig med et lille Brev, det har jeg lnge savnet, men veed jo, hvor meget De har at bestille og jeg tvivler ikke om at jeg er venligt i Deres Tanke. Allerede har jeg vret fjorten Dage paa Basns; een af de frste Dage i nste Uge reiser jeg ind til Kjbenhavn og boer paa "Rolighed", derfra besger jeg Dem en Dag.

Dette lille Brev sendes for at sige, hvad De nok veed, at jeg altid med Venskab og Deeltagelse har Dem i Tanke.

Deres hengivne H. C. Andersen

Til Hr Robert Watt.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen