Dato: 4. juli 1869
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 4de Juni (Juli) 1869.

Kjere Herr Etatsraad! Jeg vil haabe at disse Linier endnu maa trffe Dem paa Basns, uagtet de frst blive skrevne om Sndag Aften, da det ikke har vret mig muligt at naa til Skrivebordet forinden. Jeg vil blot i al Korthed takke Dem hjerteligt for Deres interessante Brev og herved blot tillige sige Dem at jeg og vi Alle glde os til at see Dem igjen og at Vognen skal vre Tirsdag Aften, formodentlig Klokken 10, ved Jernbanen for at hente Dem. - Idag have vi havt et herligt Veir og har Anna og vi Andre kjrt idag en Tour og indviet vor nye Char--banc, en deilig rummelig Familievogn, som kan rumme 12 Personer, foruden Kudsken. - Idet jeg nsker Dem en behagelig Reise, og glder jeg mig til at see Dem i et deiligt Solskins Humeur maa jeg bede Dem undskylde Brevets daarlige Indhold. - Maskinen staaer paa Bordet og venter man

mig til The. Med venlige Hilsener forbliver jeg Deres hengivne Veninde

D. Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad