Dato: 7. juli 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Rolighed ved Kjbenhavn, den 7 Juli 1869

Kjre Fru Scavenius!

Inderlig, hjertelig Tak for de deilige Dage de forundte mig paa det hyggelige Basns; altid havde jeg det der saa godt , men nsten er jeg ved at troe at jeg denne Gang endnu mere, ja meer jeg kunde tnke mig det, har flt mig vel paa den fredelige Gaard. Deres Naade er altid, saa opmrksom og god, men jeg synes nsten at De denne Gang overtraf dem selv, Deres Brn fra Borreby, vare saa livsglade, ogsaa Frken Castenskjold! og et velsignet, godt Humeur belivede den fortrffelige frken Brandes. Dette Besg paa Basns vil hre til dem hvorom jeg siger: Gid det kunde opleves igjen! Vil Deres Naade hilse hver isr, den lille Bertha haaber jeg er i bedste Velvren og brer med elskvrdig Anstand sine rde Slifer fra Skjelskjr, eengang faaer hun dem fra Paris.Henimod halv syv indtraf jeg i Korser, der prangede med Flag i Anledning af Fredericia Slaget; det regnede strkt men blev bedre fr Togets Afgang. Det blev imidlertid et uendeligt Tog, fra hver Station, som vi standsede ved, kom Landboer, Opholdene vare lange og mange. Klokken var henved elleve fr vi ved Kjbenhavn, i voldsom tTrngsel, fik vort Ti. Groserer Melchior selv var paa Banegaarden for at tage imod mig, halv tolv naaede vi Rolighed og Klokken blev eet fr jeg kom til Ro. I Dag har jeg Besgt General Raaslfs; han og Datteren reise iaften over til Leiren ved Hald, det bliver ikke behageligt iaften at gaae til Ses fra Korser til Aarhus, jeg er glad ved at blive paa Landjorden. Glder Deres Naade mig med Brev da sendes det til Rolighed, sterbro, Kjbenhavn. Bouquetten Deres Naade gav mig, forrede jeg Fru Melchior, som var meget glad over de deilige Roser; iaar ere de gule her i Haven, slet ikke smukke. Og nu mine gjentagne hjertelige Hilsener til Deres Naade og Gjester. Deres taknemlige, rbdige H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus