Dato: 10. juli 1869
Fra: Georg Brandes   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

10. Juli 1869

Kjre Hr. Etatsraad!

De er den Skribent af alle, som har gjort Kritiken mest Uret, understttet alle vulgre Fordomme imod den, bragt den i Ringeagt og Vanry.

For mig er Kritiken en Videnskab og Lidenskab, og jeg indbilder mig naturligvis som alle Mennesker, at alle Andre maa kunne see det Fortrffelige i min Metier.

Jeg har i Ill.Tid. for imorgen begyndt en lille Rkke Artikler om Deres Eventyr. Jeg beder Dem ikke bedmme dem, frend De har lst dem tilende, og hvis De seer at jeg ikke har hvnet paa Dem for Deres mange onde Ord om Kritiken, troe en Smule godt om den sthetiske Videnskab og ikke glemme den Godhed, de tidligere har vist

Deres meget rbidge og hjerteligt

hengivne Kritikus

G. Brandes

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter