Dato: 12. juli 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

619. Til Henriette Collin.

Rolighed, sterbro, Kjbenhavn den 12 Juli 1869.

Kjre Fru Collin!

Det synes mig en heel Evighed siden jeg hrte fra Dem. Breve ere flyvne til og fra Amerika i den Tid og De og Deres ere kun nogle Mile borte paa den samme lille hvor jeg sidder som et Kryb paa et Aakandeblad. De har Fru Ingeborg Drevsen ude hos Dem, hrer jeg; De har stormende Veir fra Sen fornemmer jeg; det er nok vrd at see paa!; De har en Deel aandfulde Mennesker i Deres Omgivelse paa Landeveien, Hauchs, Monrads etc. etc. De seer jevnlig Lunds, vil De hilse hjerteligst fra mig. Jeg blev da omtrent tre Uger paa Basns og havde deiligt min Frihed og den venligste Omgang; jeg kom i Stemning til at skrive et nyt Eventyr, hvad Tidselen oplevede dernst en lille Romanze: Liden Kirsten og Prinds Buris, den gik strax til Souvenir for at hjlpe den stakkels Therkelsen som havde bedet mig derom og nu ligger med brkket Laarbeen, dernst skrev jeg et ret heldigt Digt til Kronprindsens Formling og endeligt digtede, i Hovedet, og fik lst paa Papiret, en heel historisk Historie om den ulykkelige Marie Grubbe som frst var gift med Statholderen Gyldenlve og endte som Frgekone paa Falster. Efter at jeg er kommet til Rolighed har denne Historie fyldt mig, saa at jeg hverken tog til Dyr-Skue i Kongenshave, eller til Kap-Seilads; igaar sad jeg hele Dagen og skrev, nu staaer Historien klar i frste Nedskrivning, og tager sig ud som et Billed med Graat i Graat. Imidlertid ere mine ine daarlige, dagligt bader jeg dem med Kameel Thee, de ere rde og svie; Huden rundt om noget hoven. Jeg havde paa Basns lagt en Klud med grn Sbe bag ret, den forskjd sig, kom bag i Nakken, saa at jeg vaagnede med Vabler og kom hjem med lderet Hovedbund, det lgtes imidlertid paa een Nat, da jeg brugte Svand; men inene genere; rimeligviis er det Trk. Alle Dre og Vinduer stode aabne paa Basns, jeg lukkede i, Fru Scavenius lukkede op! De veed jeg holder ikke af Trkvind! denne Gang kan man da see paa mine ine, Syn for Sagen. Hils Deres Mand, Louise og Jonas! gld mig snart med Brev. Melchiors reise vist i Begyndelsen af August, min Afreise bliver vel ind i September; naturligviis kommer jeg ud til Hellebek fr Afreisen, ja bliver Veiret meget varmt, bliver jeg der vel to, tre Dage, dersom der i Kroen er en ordenlig Seng; i alle Tilflde sees vi en Dags Tid. Fru Melchior sender venlige Hilsener. Fra Fru Blom har jeg faaet Brev om at skrive nogle Ord til det af hende og Damerne broderede Teppe som skal overrkkes Prindsessen af Sverrig. Lev nu hjertelig vel!

Deres hengivne

H. C. Andersen.

E.S

Igaar stod i illustrerede Tidende en meget interesant Afhandling over Andersens Eventyr, skrevet af Brandes, ls den, paa Sndag fortsttes samme.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost