Dato: 12. juli 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed", sterbro, Kjbenhavn.

12 Juli 1869

Kjre Fru Henriques!

Det forekommer mig at vre en halv Evighed siden jeg hrte fra Dem! mit seneste Brev, der ikke kunde naae til "Peters Hi" paa lille Maries Fdselsdag er dog vel indtruffet Dagen efter, som jeg beregnede? Jeg sendte det under den opgivne Adresse der frte det frste Brev og, som jeg vil haabe, ogsaa lader dette komme i Deres Hnder. I Tirsdags, ud paa Eftermiddagen, forlod jeg det gjstfri Basns efter omtrent tre Ugers Ophold. Jeg skrev derude et Fest Digt til Kronprindsen og hans Brud; desuden et ret heldigt Eventyr, "Hvad Tidselen oplevede", samt begyndte paa en strre Historie "fra den gamle Degns Bordskuffe", som nu, her paa "Rolighed" heelt er bragt paa Papiret, i det jeg opgav at besge Udstillingen i Kongenshave, og Kap-Roeningen ved Klampenborg. I Tirsdags, seent paa Aftenen, Klokken var halv tolv, kom jeg her ud; Deres Svoger selv, var saa elskvrdig at hente mig paa Banegaarden. Jeg kom her til med ondt i inene; jeg havde paa Basns faaet Trk i dem, og endnu i Dag er jeg lidende, dog meget i Bedring, de ere rde og jeg har en Fornemmelse som havde jeg Sand i dem. Her er i Besg Frken Frenckel og Frken Kjellerup; vi lse dagligt i en meget interesant Bog, som jeg srligt vil anbefale Dem og Deres Mand, det er Eleonore Ulfeldts Erindringer fra hendes Fngsels Tid i Blaa-Taarn, nedskrevet af hende selv. Lad mig snartvide hvorledes det staaer til paa Peters Hi, hvad siger min lille Kjreste Marie, fik hun Verset at hre? Forstod hun det? - De andre Brn haaber jeg har det ogsaa vel. Jeg havde troet at Fru Melchior da hun med Familien i gaar var ude paa Klampenborg skulde have bragt mig Hilsener, men hun saae slet Ingen fra Petershi. Een af Dagene i Ugen har hun lovet mig at vi kjre ud og aflgge et lille Besg. Det er endnu svvende hvorhen Anna skal, til Madera, eller Syd-Frankrige; Ingen have stor Lyst til Reisen over Havet og hvor de jo ogsaa ere saa afskaarne fra Hjemmet. Nizza ligger anderledes nr Qg der have de Telegraphen. De lste vel igaar i illustrerede Tidende, den velvillige, godt skrevne Artikkel om "Andersens Eventyr"; efter Skrivemaaden og Mrket neden under, synes det at vre af Brandes. Fra Juliette Price har jeg Hilsener, vi kjrte i Dag i Spoervogn, hun vilde ud til Hedts. Efterretningerne fra Sophie vare gode, men hun skal nste Aar igjen til Badestedet og faaer nok ikke Lov at dandse i Vinter, hvilket kan fre til Afsked. Seer De Billes da bring min hjertelige Hilsen, ligesaa paa Teglgaarden og hos Fru Johanne Melchior. Den lille Sally havde igaar Krampe, hrer jeg. Jeg hrer jo snart fra Dem.

Hjerteligst og rbdigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 208-10)