Dato: 21. juli 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Georg Brandes
Sprog: dansk.

Rolighed, sterbro 21 Juli 1869.

Kjre Ven! Tak for Deres Brev og den hjertelige Udtalelse deri, men jeg er lige nr, kan, med bedste Villie, ikke indse, at De har rRet, ja jeg er endogsaa forundret over at De med deres klare, omfattende Blik kan se og sige at De seer saaledes. I Tankerne gjennemgik jeg rkken af mine Eventyr og finder, hvad der ogsaa kun kan vre mig naturligt, at efter at jeg i en tidligere tid er blevet blodigt traadt og forudrettet af Borneerthed, Ondskab og Uvidenhed, jeg endeligt igjen har slaaet fra mig; men det er kun den Slags Critik, jeg har givet Munddask.I Eventyret "Et Blad fra Himlen", ligesom i "Den grimme lling", er en Afspeiling af mit eget Liv; i Historien "Noget" er det den af de fem Brdre, der, blottet for al Begavelse - han kan ikke engang lave en Muursteen - trder op som Dommer, jeg stiller i hans Afmagt udenfor Himlens Port. Beslgtet hermed er et af mine, i dette Foraar skrevne Eventyr: "Hvad man kan hitte paa"; det hrer, siges der, til de skrappeste, men bedste, De kjender det ikke, uagtet det alt er trykt paa Engelsk og udkommet i America; til det kan De altsaa heller ikke sigte. Siig mig derfor, kjre, begavede, fortrffelige Ven,hvor er det, at jeg har handlet med "stor Uret" mod Critik i det Hele taget? Det er jo ene og alene de slette, utilladelige Optrdere, jeg sger at jage ud af Templet, og det synes jeg nsten, at de af Gud kaldede Dommere maa sige mig Tak for. Med hvillken Glde dog har jeg altid fulg D e n, der aabnede end mere min ine for det Skjnne! Det var det, som strax drog mig til D e m; De maa have hrt, uagtet Folk sjeldnere gjentage det Gode, der siges, hvor glad jeg var ved enhver Udtalelse af Dem; thi jeg flte og fornam, at De gik med Kjrlighed til Deres Kald, saae med Hjertets og Forstandens ine, var som en god Lge for Mange. Gud lade Dem i Deres Udviklling blive det samme Vsen, De nu er, og De vil vre den gode Gartner i Litteraturens Have! Det omtalte Eventyr "Hvad man kan hitte paa" har jeg ved hvert forgjves Besg hos Dem bragt med, jeg troede, at da det hrer til de bedre, De vilde have Glde deraf, men nu kommer jeg jo i Forlegenhed ved at vise Dem noget Skrevet, hvorom vor Opfattelse er saa forskjellig. Dog, det klares nok! Tak for Deres venlige Sind mod mig. Det er, som De veed, den sjette September 50 Aar siden, jeg som en Dreng kom til Kjbenhavn, der ligger en Deel Bittert, men uendeligt mere Godt og Velsignet for mig i den Tidsrkke; jeg er kommet fra Skygge ind i Solskin, og af fuldt Hjerte siger jeg Dem, at Deres gjennemtnkte, hjertefulde Afhandling over "Eventyrene" er for mig en varm Solstraale. Siig mig saa ved Leiglighed min Blodskyld mod "rlig og sund Critik"! Deres hjerteligt hengivne. H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus