Dato: 30. juli 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed", sterbro, Fredag den 30 Juli 1869.

Kjre Fru Henriques!

Meget lnges jeg efter Dem og alle Deres! Jeg havde nsket i denne Uge at aflgge et Besg paa Peters Hi, men jeg fornam hvor Vognen var taget i Beslag, jeg fandt det ikke passende at. bede om den, men i Ugen som kommer vil jeg forsge det! i Dag altsaa kun en lille Brevdue! hvor dog Tiden flyver hen! Dagene have en forunderlig Flugt, imorgen er det den sidste Juli, Festlighederne ere forbi i Sverrig, snart rulle de op for os! De kommer vel ind til Byen paa Indtogsdagen?

Om jeg kommer med til nogen af Festlighederne veed jeg ikke, men nye Klder har jeg anskaffet til disse og til Reisen. Om jeg bliver ind i September, afhnger af - Vennerne. Allerhelst fli jeg strax, og ventede saa i fem Aar, om jeg lever. Melchiors tnke nu strk paa deres Reise, jeg mener at de dog gaae til Madera. Jeg bliver herude paa Rolighed til Lverdagen den 14 August, da kommer jeg ud til Dem: 5, hiest 6 Dage, dersom De har Plads til mig, jeg beder Dem aabent og rligt at sige mig det; Resten af mit Ophold hjemme bliver jeg i Hotel d'Angleterre, gid at vi ikke faae altfor varme Dage. Igaar reiste Hr Moritz og Moses Melchior over til Grev Moltke Hvitfeldt i Fyen, men de komme allerede hjem i morgen Aften. Vi vare alle forleden Dag til Middag paa Teglgaarden, men kom saa seent derud og kjrte endnu ved Dagen, srligt for Annas Skyld, tilbage, saa at der ikke var Tanke om at naae hen til Petershi. Professor Hedt har jeg besgt, han syntes meget tilfreds med Historien: "Hnse-Grethes Familie". Hr Brandes har jeg ogsaa lst den for og han udtalte sig varmt og fandt den saa forskjellig fra alle de jeg tidligere har skrevet. At Etatsraad Drevsen er blevet Conferentsraad og Professor Gade Danebrogsmand har De vel lst i Aviserne? - Det var et smukt Digt i Berlingstidende af H. Hertz, mindre heldigt var det af Hr Overskou som blev afsjunget ved Middagsfesten paa Skydebanen. Med mine ine er det nu bedre, men de ere ikke fuldkommen istand. Jeg maa lse med blaa Briller og de forynge ikke.

Hvorledes staaer det nu ellers til paa "Elverhi"? Den sde lille Marie er vel blevet mere fortrolig med sin franske Ledsagerinde, ellers maa Sidse holde et Foredrag for hende, om Menneskets Pligter, srligt i den unge Alder; de fuldvoxne unge Frkner Anna og Fernanda, leve, haaber jeg, godt "i Vandet .og Landet", Robert og Edmond voxe som det unge Danmark; "Vennerne" komme lidt flittigere til Besg end jeg, ellers skulle de have Skam!

Brev faaer jeg vel fra "den Elskvrdigste" paa Petershi, ja naar Brevet kommer, vil jo Underskriften sige hvem det er. Vil De hilse Frken Stolpe og Jomfruen; sende Hilsener til Fru Bille og Fru Johanne, men fremfor Alt tnke venligt og smukt, som altid, paa Deres taknemligt hengivne, rbdige

H. C. Andersen.

[med strre skrift:] E. S. Den strste Hilsen til Deres fortrffelige Hr. Gemal!

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 211-14)