Dato: 7. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Lverdag 7 August 1869. "Rolighed".

Kjre Fru Henriques!

Det var et rigtigt godt og rart Brev jeg forleden fik fra Deres Mand, og Ordene De bandt ved, havde samme Hjerteklang. Begge ere De saa magelse gode mod mig! jeg kommer altsaa, om Gud vil, i Dag otte Dage, det vil sige jeg kommer efter Middagsbordet her hos Melchiors, De veed vi spise Klokken sex; vil De og Deres Mand da have mig hele Ugen som flger, da bliver jeg og tager fra Dem ind til Hotel d' Angleterre, indtil Afreisen. Det var ret kjedeligt for mig forleden Aften ikke at trffe Dem hjemme, da jeg, ene og alene for at see Vennerne paa Petershi, kjrte ud om Aftenen; da vare De alle paa den aabne S. Bliver nu Veiret godt i morgen Formiddag (Sndag), da har man lovet mig Vognen derud og maaskee Fru Melchior flger med, men De maa ikke vente os og ikke forandre egne Planer i den Anledning; komme vi og Huset er tomt, da vende vi i al Stilhed hjem igjen. Fru Melchior beder mig sige at hun ikke benytter Deres venlige Tilbud at see Indtoget fra Deres Balcon, men beder om Anna og Thea maa komme der. De selv kommer vel ind med Brnene? Jeg antager imidlertid at De langt bedre seer det fra Deres Pleiemoders Vinduer, der er De nrmere og ikke lukket ude ved en stor opreist Tribune, som den man har reist ud for Deres egen Bolig. Onsdag er nok Stadsen i Kongens Have og det store Bal paa Torsdag; til samme er endnu ikke kommet nogen Indbydelse. Idag skal jeg til Middag hos den amerikanske Minister Yeamann, sammen med General Fremont, som i Formiddag ventes her til; hans Frue, Sn og Datter have allerede vret her en Uges Tid og jeg har vret samlet med dem hos General Raaslffs. Fru Fremont siger at jeg ved mine Eventyr har medopdraget hendes Brn. Jeg blev modtaget med stor Hjertelighed, som om vi lnge havde kjendt hinanden; Snnen er endnu halv Barn og srdeles smuk. Hvorledes lever min sde lille Marie? hils hende og hele Brneflokken, samt Frken Stolpe og Jomfruen. Vil De bestille Solskins Varme for mig under Opholdet paa Peters Hi, Blsten kan ogsaa gaae at lgge sig, det seer jeg helst. Dette Brev leverer jeg i Deres Gemals Hnder; skulde han ikke vre paa Comtoiret, da lgges Brevet der og De vil da overbringe de hjertelige Hilsener han skulde erholdt af mig mundtlig. Hils Billes og alle gode Venner, i Skov og ved Strand! Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 215-18)