Dato: 11. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 11 August 1869.

Kjre Robert Watt!

I dette ieblik, ud paa Eftermiddagen, modtog jeg Deres Brev. Saasnart De med Vished veed at "Teppet", og mit lille Digt med samme, er overrakt Hendes Kongelige Hihed Kronprindsessen, er der fra min Side aldeles Intet iveien for at De meddeler samme. De har vel fra Fru Blom erholdt en Afskrift, hvis ikke sender jeg Dem her een. See til, at det bliver vel corrigeret og send mig et Par Aftryk; men srligt lgger jeg Dem paa Hjertet at det ikke bliver trykt, fr De med Vished veed at Digtet er i Hendes Kongelige Hihed Kronprindsessens Hnder.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topse-Jensen

"Rolighed" den 11 August 1869.

Kjre Robert Watt!

I dette ieblik, ud paa Eftermiddagen, modtog jeg Deres Brev. Saasnart De med Vished veed at "Teppet", og mit lille Digt med samme, er overrakt Hendes Kongelige Hihed Kronprindsessen, er der fra min Side aldeles Intet iveien for at De meddeler samme [se ]. De har vel fra Fru Blom erholdt en Afskrift, hvis ikke sender jeg Dem her een. See til, at det bliver vel corrigeret og send mig / et Par Aftryk; men srligt lgger jeg Dem paa Hjertet at det ikke bliver trykt, fr De med Vished veed at Digtet er i Hendes Kongelige Hihed Kronprindsessens Hnder.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 113-14)