Dato: 22. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Peters Hi ved Klampenborg den 22 August 1869.

Kjre, fortrffelige Fru Grevinde!

Forleden da jeg var inde i Byen, havde jeg den Glde at tale med Hr Greven, som fortalte mig at Deres Naade og den kjre Bodil igjen vare i Hjemmet paa det gamle hyggelige Holsteinborg. Gid at De nu ret begge maa fle Dem vel, gid at hele Kredsen om Dem have det godt og gldeligt. Jeg har levet temmeligt stille i dette Aar; jeg var en tre Uger paa Basns, tog saa til Byen og flttede da ud paa det venlige Rolighed hos Familien Melchiors; de velsignede, gode Mennesker, vare, som altid magelst elskvrdige mod mig og meer en [d] een Digtning er bragt paa Papiret: jeg kunde ret nske at lse for Deres Naade og Brnekredsen: "Hnse-Grethes Familie" og "Hvad Tidselen oplevede"217.

For otte Dage siden forlod jeg Melchiors Huus da Familien, paa Grund af den ene Datters Svagelighed, overmorgen reiser til Madera hvor de blive til Mai 1870; jeg er taget ud paa Strandveien, hos Henriques og agter imorgen at komme til Kjbenhavn for at blive der min Fest over218. Ja, den 6 September er det netop iaar 50 Aar siden jeg som Dreng kom til Kjbenhavn, det er en Mrkedag for mig, og flere af mine Venner nske at jeg er da samlet med dem, men Dagen derpaa, om Gud vil, er det min Agt at flyve til Udlandet, over Dresden og Wien til Norditalien og Syd-Frankerige, der vil jeg overvintre og bliver saaledes, efter min Bestemmelse, borte til sidst i Mai nste Aar. Paa Udreisen er Fru Scavenius saa elskvrdig at ville jeg endnu engang aflgger et Besg paa Basns, jeg bliver kun faae Dage, ogsaa i Odense har jeg tnkt at blive nogle Dage; jeg faaer vel at hre hvorledes det staaer til paa Holsteinborg, maaskee forundes det mig at see alle Kjre der, men skeer det ikke, og jeg lever, vil De jo nok tillade mig et Besg det kommende Aar, naar Blomsterne skyde op og nske sig i Bouquetter til dem som have ine og Hjerte derfor. Hils paa det hjerteligste Hr Greven og alle Brnene!

Deres taknemlige, rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus