Dato: 23. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Peders=Hi paa Strandveien. Den 23 August 1869.

Kjre Fru Scavenius!

Deres Naade er vist neppe paa Basns naar dette Brev indtrffer der; i denne Uge feirer nok den unge hr. Scavenius sit Bryllup og hele Familien er samlet. Mit Brev naaer imidlertid nok til Dem eller bringer min Hilsen i det De er vendt hjem til det hyggelige Basns. Jeg forlod for en Uge sie Rolighed og tog her ud til Familien Henriques, tt ved Klampenborg. Veiret har vret srdeles smukt og Sundet aldeles opfyldt af Fartier. Overmorgen, Torsdag, reise Melchiors til Madera, jeg tager derfor i morgen til Byen for at sige levvel og bliver da derinde i Hotel d Angleterre hvor jeg har faaet Vrelser til min Afreise, efter 6te September; jeg tillader mig senere at skrive, nie at betegne Dagen jeg tillader mig, paa Forbifarten at gjeste basns et Par Dage. Grev Holstein-Holsteinborg talte jeg forleden med og hrte at Grevinden og Bodil vare komne hjem. Deres Naade har vel seet dem. Give Gud at de maa have Gavn af Badereisen. Nu har vel den kjre Otto snart overstaaet de militaire Besvrligeheder og kan igjen faae det behageligt i Hjemmet, doppelt behageligt da han nu har maatte slibde og slbe, som Tjenesten frte med. jeg saae da Festlighederne i Byen, Indtoget og Ballet; jeg var ved Frokosten hos Grev Frijss, kun Stadsen i Kongenshave opgav jeg, det var, som Deres Naade veed, et skyllende regnveir og overalt derinde dyndvaadt. Vil Deres Naade bringe min hjertige Hilsen til Borreby. Den unge Frken haaber jeg er som altid sd og elskvrdig.

Festforestillingen bringer ingen ny Ballet, men Valkyrien er jo altid en smuk Digtning med en storartet Musik; jeg glder mig til den. Gid at jeg maa hre og vide at Deres Naade er vel, jeg veed at De med sdvanlig Godhed modtager Deres taknemlige, rbdige H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus