Dato: 27. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 27 August 1869.

Kjære Fru Henriques!

Først min hjerteligste Tak til Dem og Deres Mand for de velsignede Dage de forundte mig i Deres lykkelige Hjem; hils alle Børnene, Marie ikke at forglemme, Jomfruen og Pigerne; strøe Hilsener til Vennerne paa Veien, særligt Asger Hammerik. Igaar hørte jeg af Moses Melchior at Jørgensen, han havde taget sig saa meget af og ladet gaa med Skibet til Calcutta og her tilbage, var død i Mandags og skulde begraves i Dag, han vilde følge ham, jeg fulgte da med tilligemed Capitain Harreboe, Som havde ført Fartøiet til Calcutta og tilbage, foruden os var kun den afdødes Broder der er i en Handel ovre i Bogense. Gid at jeg i mit Liv havde gjort halv saa meget godt som Moses Melchior, ja saa havde jeg udrettet Noget.

Fra Begravelsen kjørte vi hjem, lidt senere tog jeg ud paa Toldboden hvor med Skibet "Elida" Melchiors afreiste lidt efter Klokken to, Louise syntes jeg var især meget forstemt. De vare alle bevægede.

I dette Øieblik er jeg vendt tilbage. Med Posten fik jeg ved min Hjemkomst et Brev fra Amerika, derpaa var klinet paa Tydsk: "Aus dem untergegangenen Post-Dampfschiffe Germania geborgen", det havde været ordentligt i Vandet og klistrede ganske sammen.

Her er særdeles varmt inde i Byen; imorgen eller paa Søndag tager jeg til Hellebæk til Collins, men er, om Gud vil, allerede tilbage om Aftenen. Lev glad og vel!

Deres

taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 222)