Dato: 11. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

626. Til E. Collin.

Basns ved Skjelskjr den 11 Sept 1869.

Kjre Ven !

Endeligt er jeg da i Ro og Hvile, det jeg saa hfligt trngte til! Tak for Deres hjertelige Deeltagelse, nu og i mange Aar. Gid at Deres Forldre havde oplevet min Fest, hvor smuk og vellykket var den! De veed ogsaa hvor naadigt Kongen og Dronning [en] modtoge mig paa Bernstorf, Hans Majestt frte mig selv om, og da jeg tog bort beordrede at een af hans Vogne frte mig til de unge Folk i Charlottenlund, jeg spiiste Frokost med al dem og begge vare saa glade, saa naturlige og gode. I mit Hjem fandt jeg i en egenhndig Lyknsknings Skrivel[se] fra Enkedronningen, Torsdag Formiddag kjrte jeg derfor til Sorgenfri, hvor jeg blev hjerteligt modtaget og inde hos Enkedronningen selv blev Frokostbordet dkket for mig. Vi talte lnge sammen om gammel Tid og nu; hvor var hun mild og deeltagende; flere Gange stode Taarerne i hendes ine. Da jeg tog bort gav hun mig en ske fyldt med deilige Druer fra Drivhuset og lod mig kjre til Stationen.

Igaar Klokken 12 forlod jeg Kjbenhavn, der vare flere Venner ude at sige mig levvel, gamle Thiele, Bloch, Eckard, Scharff, E. Bgh etc. Det var en langsommelig Fart i en trykkende Varme, jeg blev som halv kogt og kom frst efter Klokken 5 til Korser, trt og svnig; Vognen fra Basns ventede mig og jeg indtraf der lidt efter 8. I den forreste Gaard vare mange Mennesker og foran Broen stod reist med vaiende Danebrog en stor report belyst af brogede Lamper. Paa Trappen blev jeg modtaget af Fru Scavenius og hele Familien fra Borreby, (gamle Fru Castenskjold fdt Olsen var der med), Grev Holsteins fra Holsteinborg, desuden flere Prster og Bekjendte fra Omegnen; de havde ikke kunnet komme til min Fest i Kjbenhavn og feirede den nu her. Grev Holstein holdt en smuk Festtale og i Haven afbrndtes et nydeligt Fyrvrkeri; mit Navn lyste i vexlende Farver, Raketterne fli ud over Sen, det var en ganske deilig Aften, men hvor var jeg trt. Efter Klokken elleve kom jeg tilsengs og sov da nste Morgen til Klokken 9 1/2. Jeg bliver her paa Basns Ugen ud, tager derpaa nogle Dage over til Holsteinborg; Breve til mig, gaae for begge Steder, over Skjelskjr. Vil De ikke nok sende mig her en Ting jeg har glemt at kjbe, jeg tnker at De faaer nok Jonas til at besrge det og da sende mig samme enten til Basns eller Holsteinborg, nemlig en Alen Ordensbaand til Commandeur Korset at bre om Halsen, det jeg har vil ikke lnge kunde holde sig reent og da har jeg intet nyt og er uvis om at kunne faae det ude. Breden veed jo Slgeren, Hr Mrk som boer lige bag ved Hovedvagten. De skriver nok Penge?Udlgget op!–Hils nu hjerteligst Deres Kone, samt Louise og Jonas ! bring Fru Lund en Hilsen[;l hun skal om ikke lnge faae Brev fra mig. Veiret er jo nu deiligt! Fra Holsteinborg tager jeg et Par Dage over til Grev Moltke paa Glorup og da, ud i den vide Verden.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost