Dato: 12. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Basns den 12 Sept 1869.

Kjre Ven!

Endelig er jeg i Ro og min frste Tanke er at bringe Vennerne min Hilsen, srligt at sende Comiteen for Festen den 6te September, en gjentagen Tak, jeg lgger denne i Brevet til Dem, kjre Ven, som srligt har taget Dem af Sagen, De vil ogsaa nu srge for at min lille SkriveIses Indhold erfares af de kjre virksomme Venner.

Jeg forlod da Byen, som De veed, i Fredags Middag, flere gode Venner kom endnu til mig i Banegaarden, Veiret var smukt,. men Solen brndte saa at jeg sad som i en gloende Ovn, og kom frst efter 5 1/4 Times Kjrsel til Korser, her ventede paa mig Vognen fra Basns; derhen kom jeg Klokken lidt over otte, og overraskedes ved at see foran Indkrselen reist en stor reportrned Danebrogs Flag og brogede Lamper. Paa Trappen stod Fru Scavenius og Venner rundt omfra for at byde mig velkommen, her var Familien fra Barreby, her vare alle Grev Holsteins fra Holsteinborg, og flere Venner. Mange Folk fra Godset havde samlet sig. i Haven hvor et smukt Fyrvrkeri afbrndtes, Raketter steeg og mit Navn straalede i alle Farver. Grev Holstein-Holsteinborg holdt en srdeles hjertelig smuk Tale til mig og Hurra ld i Salen, Hurra ld fra Mngden i Haven. Frst. seent kom jeg tilsengs, meget trt, men meget glad; hvor uendelig megen Lykke og Glde forunder Gud mig i mit Livs Aften. Jeg bliver nu Ugen ud paa Basns, tager da et Par Dage til Holsteinborg, til begge Steder sendes Breve over Skjelskjr, dersom De vil glde mig med eet; jeg tager da to a tre Dage til Glorup og saa ud i den deilige, vide Verden! Hils Deres Kone og alle Brnene, hils Melchiors og alle trofaste Venner!

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 224-26)