Dato: 13. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 13e Sept 1869.

Kjære Ven!

Gid at jeg kunde dele med Dem noget af al den Hjerte-Glæde der i saa rigt Maal er forundt mig i de sidste Dage, ja i de sidste Aar, Ungdommen veed jeg trænger just der til. Deres friske aabne Sind, Deres hjertelige Imødekommen har draget mig til Dem; De veed at jeg inderligt ønsker Dem alt Godt. Ved hver Leilighed er De elskværdig og opmærksom mod mig; inderlig Tak! - Nu er jeg i Ro og Hvile her paa Basnæs, og nøiagtigt som altid, har De erindret at sende mig Aviserne jeg ønskede. Hvor dog Alle have været og ere velstemte mod mig. Hvad jeg her skriver er naturligviis en Skrivelse fra Ven til Ven og ikke til Trykkeriet da vilde jeg, som saa tidt, blive forskrækket og ikke tale som Ordet kommer fra Hjertet paa Tungen, det maatte først vendes, dreies og sættes i Stiil. Fra Udlandet haaber jeg at kunne give Dem een og anden Meddelelse fra Kunst og Literatur, dem De kan afbenytte.

Ved Afreisen i Fredags saae jeg endnu paa Banegaarden en Deel Venner som bød mig lev vel; i Korsør ventede mig Vogn fra Basnæs hvor jeg indtraf Klokken otte og blev meget overrasket ved at see mange Mennesker der; en stor Æreport med Dannebrogs Flag og brogede Lamper vare reist foran Borgbroen, paa Trappen blev jeg modtaget af Gaardens høisindede, hjertensgode Frue, en Deel af Familien og flere fra de nærmeste Gaarde, fra Borreby, fra Holsteinborg etc. - I Haven blev afbrændt et særdeles smukt Fyrværkeri, mit Navn straalede i alle Farver og Lehnsgreve Holstein til Holsteinborg holdt en smuk hjertelig Tale, som jeg besvarede med Tak til Husets Frue, og til Vennerne her hvor saa mange af mine Eventyr, under glade og lykkelige Forhold ere sprungne frem: "Klokkedybet" er saaledes skrevet paa Holsteinborg, og her paa Basnæs: Sneemanden, Det gamle Egetræs Drøm, Lygtemændene, Valdemar Daa og mange flere.

Har jeg i unge Aar prøvet tunge Dage, saa forunder Gud mig nu et Solskin som kun Faae kjende det. Hvorfor mon dog jeg skal have al den Lykke! -

Glæd mig ved Leilighed med et lille Brev; jeg bliver her og paa Holsteinborg til midt i næste Uge og da gaaer det ud i den vide Verden.

Hils Deres Søstre, ligesom ogsaa Edgar og Hjalmar Collin og andre Venner.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Til Hr Robert Watt.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

Basnæs ved Skjelskjør den l3e Sept 1869.

Kjære Ven!

Gid at jeg kunde dele med Dem noget af al den Hjerte-Glæde der i saa rigt Maal er forundt mig i de sidste Dage, ja i de sidste Aar, Ungdommen veed jeg trænger just der til. Deres friske aabne Sind, Deres hjertelige Imødekommen har draget mig til Dem; De veed at jeg inderligt ønsker Dem alt Godt. Ved hver Leilighed er De elskværdig og opmærksom mod mig; inderlig Tak! - Nu er jeg i Ro og Hvile her paa Basnæs, og nøiagtigt som altid, har De erindret at sende mig Aviserne jeg ønskede. Hvor dog Alle have været og ere velstemte mod mig. Hvad jeg her skriver er naturligviis en Skrivelse fra Ven til Ven og ikke til Trykkeriet, / da vilde jeg, som saa tidt, blive forskrækket og ikke tale som Ordet kommer fra Hjertet paa Tungen, det maatte først vendes, dreies og [overstr: Alt] sættes i Stiil. Fra Udlandet haaber jeg at kunne give Dem een og anden Meddelelse fra Kunst og Literatur, dem De kan afbenytte.

Ved Afreisen i Fredags saae jeg endnu paa Banegaarden en Deel Venner som bød mig lev vel; i Korsør ventede mig Vogn fra Basnæs hvor jeg indtraf Klokken otte og blev meget overrasket ved at see mange Mennesker der; en stor Æreport [overstr: var] med Dannebrogs Flag og brogede Lamper vare reist foran Borgbroen, paa Trappen blev jeg modtaget af Gaardens høisindede, hjertensgode Frue, / en Deel af Familien og flere fra [overstr: de af] de nærmeste Gaarde, fra Borreby, fra Holsteinborg etc. - I Haven blev afbrændt et særdeles smukt Fyrværkeri, mit Navn straalede i alle Farver og Lehnsgreve Holstein til Holsteinborg holdt en smuk hjertelig Tale, som jeg besvarede med Tak til Husets Frue, og til Vennerne her hvor saa mange af mine Eventyr, under glade og lykkelige Forhold ere sprungne frem: "Klokkedybet" er saaledes skrevet paa Holsteinborg, og her paa Basnæs: Sneemanden, Det gamle Egetræs Drøm, Lygtemændene, Valdemar Daa og mange flere.

Har jeg i unge Aar prøvet tunge Dage, saa forunder Gud mig nu et Solskin som kun Faae kjende det. Hvorfor mon dog jeg / skal have al den Lykke! -

Glæd mig ved Leilighed med et lille Brev; jeg bliver her og paa Holsteinborg til midt i næste Uge og da gaaer det ud i den vide Verden.

Hils Deres Søstre, ligesom ogsaa Edgar og Hjalmar Collin og andre Venner.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Til Hr Robert Watt.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 115-18)