Dato: 15. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 15 Sept: 1869.

Kjre fortrffelige Ven!

Iaftes modtog jeg Deres venlige, kjrkomne Brev; tak for hver god Tanke for mig og al det Venskab De og Deres Frue i saa rigt Maal forunder mig. Ved min Afreise fra Byen kom jeg med en Bn til Dem, som De lovede at opfylde, den, at De vilde gjengive paa Engelsk, et Brev jeg her lgger ved til min amerikanske Boghandler. Tr jeg ikke nok haabe at erholde det til Mandag og adresseret "Holsteinborg ved Skjelskjr". De er nok saa elskvrdig at skrive det rigtigt tydeligt saa at jeg, der ikke er stiv i det Engelske, kan lse og afskrive rigtigt Ord for Ord, eller gjre mig det saaledes at jeg kan sende Deres Afskrift og kun tilfie derunder mit Navn. Kladen, eller om jeg rettere maa kalde det, min danske Original, beder jeg om maa flge med til mig. Alt dette tr jeg jo nok bede Dem om? Af "Dagbladet" har De vist seet at ved min ModtageIses Fest her paa Basns, havde Sangforeningen fra Skjelskjr villet bere mig med Besg, men ikke kom da der kun var sendt een Vogn efter dem, denne var imidlertid een der rummede Plads til 12 Personer, siger man, men Antallet af Sangere var strre.

Vil De hjerteligt hilse Deres Kone og Brn, Redacteur Billes og Asger Hammerik, ligesom ogsaa Frknerne Price, Professor Hedt og Hr Magnus. Seer De den af Deres Brdre, hos hvis Frue Kammerjomfruen paa Basns tidligere havde Tjeneste, da vil De hilse fra hende, hun har det godt og taler altid med varmt Hjerte og Taknemlighed om Familien Henriques. Lille Marie skal fa ae et Brev fra mig naar jeg er ude i den vide Verden, siig hende nu at hver lille flyvende Fugl, Sommerfuglene med, bringe hende et venligt god Dag! - Snart ere De inde i Byen, der, vis a vis min gamle Bolig, sger min Tanke Dem.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 227-29)