Dato: 16. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

627. Til Henriette Collin.

Basns den 16 August [c: 16. September] 1869.

Kjere Fru Collin !

Da jeg ikke veed om Jonas er i Hellebk eller i Byen, lgger jeg en Skrivelse til ham her i dette Brev, den692 er om at faae en Alen Baand til Commandeurkorset, thi det Baand han sendte mig er ikke det rette. Det glder mig at see af hans Brev at De har kjbt en deiligt beliggende Grund i Hellebk der hnger dog Deres Mands Hjerte ved og det vil beskjftige og glad opfylde ham at flge hele Husets Fremvxt; lad mig dog vide hvor det ligger og om det er paa Skrnten i Hiden eller nede ved Vandet, om det et op mod Kroen eller op mod Kilden. Jeg begynder nu lidt efter lidt at komme mere i Ro, uagtet jeg har fuldop med at af betale min Brev-Gjld, eet Brev vil jeg dog Ikke besvare, men fortlle Dem om, det var noget ondskabfuldt og kom fra Norge. Der stod intet Navn under og var ikke dateret noget Sted men i Poststempelet stod Bergen. Jeg Faaer ud af Indholdet at i Vinter har en ung Forfatterinde vret nede i Kjbenhavn og med sin Bog sgt mig men er blevet afviist. Jeg veed kun at der komme en Mngde Mennesker med deres Manuskripter og forlange at jeg skal lse disse; jeg havde derfor bedet Frken Hallager at naar jeg ikke var hjemme maatte hun endelig ikke modtage disse Papirer, hun maa have afviist denne Jomfru der da skal have, mundtligt eller skriftligt veed jeg ikke, bedet om at blive modtaget og at jeg i den Anledning skulde lgge paa Fodposten dette skrevne Ord: tilladt, der foresvver mig ogsaa nu i Erindringen Noget saadant, men jegsvarede ikke, da jeg ikke havde Tid, nu er hun blevet fornrmet og hvad jeg kalder ondt693, vlger netop den 6te September for, som hun siger medens i denne Time Hurra og Tale lyder til Dem at lade mig vide at jeg ikke en anden Gang om det skeer stder en Fattig og Forladt fra mig der694 modtager nok ikke gjerne ringe Borgerfolk,–at jeg ikke maa stde en Orm fra mig, Ormen bliver dog Deres695 Herre naar De ligger i Graven saa omtrent jeg osv. Det var et meget uvenligt, ukjrligt Brev. Jeg fortller det kun til Dem, og det gaaer ikke videre; men bedrver mig har det dog. Men ogsaa en Mngde hjertefulde, velsignede Breve, fra mig bekjendte, hajeg modtaget, det er kjedeligt at den eneste bittre Draabe al komme fra Norge !–Jeg bliver her paa Basns til paa Lverdag tager saa over Holsteinborg, som jeg forlader om Onsdagen og bliver da to a tre Dage hos Grev Moltke-Hvitfeldt paa Glorup; da jeg alle de Steder har det saa godt, og de saa hjerteligt glade see mig, vil jeg blive der, jeg har jo Intet at ile efter, det alene at Fru Serre saa srdeles lnges efter at vi snart mdes; fr den anden October naaer jeg ikke derhen og da gaaer Reisen til Wien. Breve som indtalere til mig adresserede Kjbenhavn, lader jeg Posten sende til mig medens jeg endnu er her i Landet men efter den 26 September sendes de fra Posthuset til Deres Mand og han er da jo nok saa elskvrdig, efter Sdvane, at skikke dem til mig, de frste gaae til696 Leipzig697 poste restante. Vil De paa det hjerteligste hilse Deres Mand, Louise, Jonas, Lunds og andre gode Venner. De tage vel Alle snart til Byen, al det lufter698 nu lidt for strkt nordfra, og Hellebk er dog det skarpe Hjrne. Af Aviserne har De vel seet at der var paatnkt ved min Ankomst til Basns at Sangforeningen fra Skjelskjr vilde have vret der, men kom ikke da der kun blev sendt een Vogn, denne var imidlertid en Charabanc til 12 Personer, men Sangforeningen bestod af 16. Levnu hjerteligt vel, Deres tro, hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost