Dato: 16. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør

den 16 Sept: 1869.

Kjære Ven!

Tak fordi Du saa snart besørgede Ridderbaandet til mig og at jeg med dette fik en lille Epistel fra Dig. Men hvad Baandet angaaer, da er dette ikke det rette; Du har sendt mig et Baand til at bære Ridderkorset i, og dette har har jeg nu ikke længer efter at have faaet Commandeurkorset, samme bæres om Halsen, og Hr Mørk, som jeg formoder Du kjøbte hos, maa have vidst Beskeed; jeg nødes derfor til at uleilige Dig igjen og vil nu for Sikkerheds Skyld vedlægge Maalet paa den Brede Baandet maa have; vil Du være saa god at kjøbe mig een Alen der af, det vil sige et Stykke, netop saa langt som det Du sendte mig og Udlægget af Penge vil Du faae hos din Fader som da fører det ind i Regnskabet. / Jeg fik næsten slet ikke talt med Dig ved "Festen", fik ikke sagt Dig lev vel! lad mig engang imellem, medens jeg er ude, faae et Par Ord fra Dig, Du skal høre fra mig! Vil Du hilse Theodor og takke ham for hans venlige Brev og de gode Raad, han kan virkeligt være en meget elskværdig Læge!

Hils Hr Cand: Bergsøe hjerteligt fra mig, jeg saae ham ved Festen, men heller ikke ham fik jeg talt med, det jeg saa gjerne vilde. Jeg er meget begjærlig efter at læse den nye Bog han giver os. Jeg fandt hans Udseende godt, men det Vigtigste er jo, at hans Øine befinde sig bedre. - Vær nu rigtig flink, vox ind i Danmarks Historie og bevar dit unge Venskab for din hengivne

H.C. Andersen

Hr cand:mag: J. Collin./

Hr Cand.mag: Jonas Collin

i Hellebæk.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 112-14)