Dato: 21. september 1869
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

628. Fra Henriette Collin.

Aalsgaard 21de Septbr. [1869]

Jeg kan saa godt forstaa, kjere Andersen, at De maatte blive forstemt ved den Draabe norsk Malurt som faldt i Deres Gldes Bger, men nu maa jo det vre glemt, og den sidste Dag De var samlet med saamange gamle og nye Venner, maa dog have efterladt et rigtig venligt og smukt Billede i Deres Erindring, thi det var virkelig en glad Fest og jeg har kun hrt Een Mening om den ...

Jeg har med stor Fornielse lst hvad Brandes skrev om Dem i Illustre? ret Tidende, og kunde have Lyst til at tale med ham derom hvis jeg ivrigt havde Lyst til at tale med ham, hvad jeg imidlertid ikke har'ndash;Han er et forunderlig begavet og uhyggeligt Menneske, det er som om en Engel og en Djvel strede om ham, naar Englen regjerer faar jeg en nsten moderlig Flelse for ham, men naar Djvlen sidder paa Tronen bliver jeg oprrt over de Ting han kan sige. – Hvad han skrev om Dere Eventyr Skyggen gldede mig srligt, jeg har altid fundet det saa fortrffeligt og det er aldrig bleven paaskjnnet efter Fortjneste.–

Om Slgt og Venner veed jeg kun at Alt er ved det gamle. Nu lakker det ad den lange kolde mrke Vinter, jeg gaaer den altid imde med Angst for hvad den vil bringe, naar man ldes er man altid nrmere ved enhvr Adskillelse og Vintertiden bringer Nd paa saamange Maader.

Lev vel kjere Andersen, drag med glad sind mod Syd og Solskin, men glem ikke dem derhjemme!

Med mange Hilsner fra Edvard og Brnene er jeg

Deres hengivne

Jette Collin.

[I Margen: ] Jonas beder mig sige at han strax skrev til Mrch om Ordensbaandet.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost