Dato: 21. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

629. Til E. Collin.

Holstenborg den 21 Sept 1869.

Kjre Ven!

Her sender jeg i Manuskript de tre Eventyr:

Hnse Grethes Familie,

Hvad Tidselen oplevede

Vil Hvad man kan hitte paa.

Vil De bevare disse og ikke give dem til Boghandler Reitzel fr jeg senere bestemmer Tiden. Gjerne vilde jeg tilfie endnu et nyt til, jeg vil haabe at det gives mig og da sender jeg Dem det i et Brev.

Paa Onsdag tager jeg fra Holsteinborg til Glorup, Sndag derpaa haaber jeg at flyve med Banetog gjennem Fyen og Hertugdmmerne. Hils Deres Kone og Brnene!

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost