Dato: 21. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 21 Sept 1869

Kjre Hr Biskop Engelstoft!

Atter igjen har jeg oplevet deilige, velsignede Dage; min sjette September! er af Vennerne blevet feiret saa smukt, De har lst derom i Aviserne og jeg veed det, lst med Deeltagelse. Som en Afspeiling af denne Fest var Modtagelsen paa Basns2, hvorhen jeg kom den 10 September, .derfra er jeg taget over til Holsteinborg og agter nu i morgen tidlig at begynde min Reise til Udlandet; jeg kommer senere afsted end jeg har tnkt og vilde til en bestemt Tid trffe sammen med Landsmnd i Udlandet; imidlertid lgger jeg dog Veien over Glorup, hvor jeg ikke har vret et Par Aar, der indtrffer jeg overmorgen Formiddag samtidig med at De modtager dette Brev. Sndag tager jeg derfra og gaaer gjennem Fyen og HertugdlllVlerne; Gjerne var jeg blevet et Dgn i Odense, men uagt_t jeg ikke fra nogen Side er blevet bedet om at lse her paa Gjennemreisen, antager jeg dog at det vil ske e saa snart jeg opholder mig der en Dags Tid, saa ndigt siger jeg nei, men det vil dog udstte Reisen .et Par Dage og derfor troer jeg det er rigtigst denne Gang at flyve den kjre Fdeby forbi og da gjemme Lsningen til min Hjemkomst, da kan ogsaa denne bedre vre forberedt, Jeg troer ikke at Nogen bestemt venter mig nu for at lse. Jeg skriver dette for at ikke De og Deres skulle undre sig over at jeg "uden Hilsen og god Dag" flyver forbi, men Tiden skynder paa og jeg maa slippe den Glde at samles med alle de kjre Venner og Veninder jeg har i Fdebyen. Vil De venligt hilse hvem De trffe paa, srligt min unge Ven Just Thiele, som jeg gjerne havde seet.

Til Nytaar kommer et nyt Hefte Eventyr og Historier3, som jeg skal paalgge min Boghandler at sende Dem. Deri ere de Historier, jeg lste i Studenterforeningen den 4 Sept. da Studenterne hdrede og gldede mig med at give min Buste Plads i "Foreningen", netop halvtredsindstyveaars Dagen da jeg forlod Odense. Ja, tilvisse mit Liv er et deiligt Eventyr, og tidt sprger jeg, hvo_for mon Gud er saa uendelig god mod mig. - J eg veed nu slet ikke om dette Brev naaer Dem i Odense medens jeg er paa Glorup, eller om De maaskee er der i min Nrhed. Deiligt var det om dog Tilfldet frte os sammen, eller jeg hrte fra Dem.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

E. S

Hjertelige og rbdige Hilsener til Deres fortrffelige Frue og den hele Kreds.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus