Dato: 24. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Melchior
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg den 24 Sept 1869.

Kjre Fru Johanne Melchior! Fr jeg reiser ud af Landet maa jeg dog, gjennem Brev, rkke Dem venligt Haanden og sende Hilsen til Dem, Mand og Brn, hele Familiekredsen heelt op i Teglgaarden, derhen skal jeg sende Brev om ikke lang Tid. Den 10de reiste jeg, som De veed, fra Kjbenhavn og kom om Aftenen lidt efter 8, til Basns, her ventede mig, til min Overraskelse, atter stor Festlighed, en Gjenklang af Festen den 6te Sept; Fru Scavenius havde ud for Borgbroen ladet opreise en stor, smuk report med Danebrogs Flag og brogede Lamper. Selv modtog hun mig med en heel kjendt Kreds fra Omegnen, her var Familien fra Borreby, alle Grev Holsteins fra Holsteinborg & og i Haven blev afbrndt et meget smukt Fyrvrkeri hvor mit Navn ikke savnedes. Grev Holstein talte saa hjerteligt og godt, i det min Skaal udbragtes af ham. Jeg blev en heel Uge paa Basns, tog saa i tre Dage til Holsteinborg hvor milde ine og varme Hjerter mdte mig. Jeg havde to deilige Vrelser, som jeg kunde nske mig Mage til, i Kjbenhavn, saa hyggelige og saa vel udstyrede, dertil var her den smukkeste Udsigt over Haven og Stranden, heelt ud forbi Gln. Det var imidlertid et meget stormende Veir under hele Opholdet og heller ikke godt igaar, da jeg gik over Beltet og kom til det gamle Glorup, hvor jeg er vel modtaget og godt indqvarteret. Sndagmorgen reiser jeg her fra, og dersom jeg ikke bliver et Dgn i Frederitcia, da er jeg allerede Sndag aften i Hamborg for snarest at reise over Dresden til Wien. Der haaber jeg poste restante at finde et lille Brev fra Dem, i det mindste i Lbet af nste Maaned, at jeg dog kan hre lidt om den kjre Melchiorske Familie i Kjbenhavn, om mine Venner Sally, Poul og deres Sskende. - Vil De ogsaa bringe Thea og hendes Brdre Hilsener og seer De Deres Onkel Henriques, da ham og hele Familien paa Petershi hjerteligst "god Dag!" snart skriver jeg.

Fra Deres Moder fik jeg forleden et rart Brev fra Vevay, derhen har jeg allerede sendt to Breve; meget glder jeg mig til at vi skulle mdes i Mentone den kommende Juletid. Gid nu at den kjre Anna der vinde sin Sundhed igjen; jeg vil haabe det. Lev hjerteligt vel.

Deres hengivne rbdige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad