Dato: 10. oktober 1869
Fra: Martin Henriques, Therese Henriques, f. Abrahamson   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d 10 October 1869

Kjre Ven!

Hjertelig Tak for Deres Brev af 5 October fra Maxen, det var et yndigt, kjrligt og interessant Brev, som bragte os mange Minder tilbage fra vort korte Ophold i Dresden. Jeg beklager, at Fru Serre er saa svag, men glder mig over at hun mindes os. Dog maa jeg paa det Bestemteste protestere imod, at vi have gjort os skyldige i den Uartighed ikke at have sendt Afbud til hende for hendes Indbydelse. Jeg veed bestemt og min Hustru ligeledes, at vi sendte skriftlig Undskyldning til hende, hvilket jeg beder Dem underrette hende om. Den Flelse, De omtaler i Deres Brev, at De ikke befinde Dem saa vel ude denne Gang, kan ikke andet end glde os, som deraf see, at vi herhjemme have vidst at skatte Dem efter Fortjeneste og som deraf kunne se et svagt Haab om, at De forkorter Deres Reise og kommer lidt tidligere tilbage til os, som ganske sikkert ville modtage Dem med aabne Arme. Vi ere nu i Orden i vor smukke og hyggelige Leilighed, som har faaet / en ny Prydelse ved Deres Portrait og "Munken" Idag Sndag fle vi Savnet af vor kjre Sndagsgjst saameget mere, vi maa betragte Deres Portrait og lade os nie med Haabet om snart at see Dem atter. Iaften skulle vi i Thatret og see Heises nye Opera "Paschaens Datter", som virkelig er et fortrffeligt Vrk og som tiltaler Publikum meget, idet der har vret fuldt Huus hver Gang, det er gaaet. Ellers gaae Dronning Marguerites Noveller, i hvilket Fru Eckardt skal vre god, med Wiehe mindre passende til Rollen. Hertz "Et Herreselskab" er en stor Bagatel, men spilles godt. Igaar Aftes gav Nordmanden Grieg en Concert i Casino, bestaaende udelukkende af egne Compositioner. Han er en meget begavet ung Mand og interesserede Concerten overordentlig. Hans unge Kone sang nydeligt de Romancer, han havde sat Musik til, deriblandt 2de af Deres Digte, af hvilke "Min unge Brud, min Sde Viv" gjorde stormende Lykke og forlangtes da capo. Baade Ordene Musikken og Foredraget vare i Sandhed mesterlige. Hartmann har komponeret en Cantate til Universitetet, den skal vre smuk dog har jeg ikke hrt den endnu. Han har det bedre nu med ret. Det er srgeligt, at det ei gaaer bedre med Anna Melchior / og kjedeligt at De ei trffer sammen, med mindre De gjr en Afstikker til Spanien hvor det desvrre atter er uroligt. Fra Marie har jeg 1000 Hilsener, hun er yndig og sd, snakkende den hele Dag og mindes dagligt sin Anders. Krandsekagen er ikke arriveret endnu, hvor imod vi have savnet Deviserne for Kagerne fra Deres Fest til Opbevaring for Dem. Man tale endnu ofte om den deilige Fest for Dem. Alle have vret forniede med den. Festen for de slesvigske Kvinder var meget lftende og vellykket, den var i samme Lokale og ogsaa for Damer. Der blev holdt gribende og gode Taler, isr af Conferentsraaad David. Skulde De see lEpstein i Wien, Banquier saa hils ham, det er en god Ven af os; ligeledes Dr. M. Schlesinger og D. Hofmansthal. Der bliver Intet af Billes Reise iaar, da han har kjbt et lille Landsted i Hellebk og derfor ikke har raad til at reise. Han har vret syg af Steensmerter men er nu bedre. Jeg sender 1000 Hilsener fra Alle mine Brn og skal besrge Deres Hilsener. Da min Hustru vil skrive Noget saa tag tiltakke for idag og gld os snart med Brev, som strax skal blive besvaret. Lev vel!

Deres hengivne Martin R. Henriques

Kjreste Andersen jeg kan ikke lade min kjre Martins Brev reise, uden at tilfie nogle Ord til vor kjre Ven, som vi desvrre maa savne i hele denne Vinter. Naar lille Marie sprger: Hvorfor reiser min Kjreste altid bort? fordi han er en Sommerfugl, der altid maa flyve ud, for desto friskere at vende hjem igjen, og for at lade sine Venner og sin Kjrreste lnges lidt. Det er meget fiint udtnkt. Mand og Brn haver det Gud vre lovet godt, men jeg befinder mig ikke rigtig vel, siden Indflytningen til Byen, med Guds Hjlp gaaer det vel bort igjen. Vi hrte igaar aftes Paschaens Datter, jeg synes udmrket godt om Musikken; den er vel ei heel igjennem charakteristisk, men der ere deilige Ting, og man morer sig hele Tiden, og er opfyldt af den. Nyrop er en srdeles interessant Figur, Anna Andersen udmrket sd og vellykket. Den skaffer fuldt Huus. Her er nu eet saa yndigt Veir, at man stadigen fortryder, at vre flyttet ind fra Landet. Fra Bloch kan jeg hilse, han var her forleden og vadskede sine Malerier. Fra heele Deres Meublement og Effekter kan jeg hilse, de befinde sig meget vel skulde vi ikke engang avertere om en Leilighed til Dem? Vil De engang lade mig vide noget derom.

mange kjrlige Hilsener fra Deres hengivne Veninde

Marie vil skrive nste Gang, siger hun.

Therese Henriques.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 485-89)