Dato: 25. oktober 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Wien den 25 Oktober 1869.

Kjre Fru Henriques!

Ja i Dag faaer De Brev, det er jo ogsaa ganske det samme som om jeg skrev til Deres Mand og han vil skrive igjen om De ikke har Tid eller Stemning dertil. Efter at have forladt Fru Serre blev jeg endnu en Dag i Dresden og reiste da over Prag og Pardobitz til Briinn. I Hotellet der spurgte jeg hvor Familien Neruda boede men Portneren vidste ikke Besked, kun fortalte han at Hr Normann havde boet hvor jeg boede. Dermed maatte jeg lade mig nie. Forrige Sndag, i et koldt, daarligt Veir, kom jeg til Wien hvor jeg maatte kjre fra Hotel til Hotel for at finde et Vrelse, Alt var optaget. Endelig am Graben i Hotel Mller, eet af de fornemste, men i et gammelt vinklet Huus med smalle Gange, daarlig Luft og slet ikke som man tnker sig et stort Hotel i Wien fik jeg et lille Kammer ud til Gaarden, saa mrkt som et Kldeskab med een Rude, der kostede 2 Gylden altsaa 10 dansk. Her sad jeg hele fem Dage; det regnede og blste, isnende koldt, jeg flte mig uhyggelig, og snart havde jeg en ordenlig Forkjlelse, med ondt i Hoved og Hals, Blegn paa Tungen, leed og kjed af Alt. Efter fem Dage sagde man mig at der var et srdeles godt Vrelse ledigt ud til Pladsen, men det' kostede 5 Gylden altsaa 20 # dansk om Dagen. Jeg kunde imidlertid ikke holde det ud i Kldeskabet, jeg maatte see Luft, Mennesker, aande - og jeg tog for et Par Dage den nette Stue og da jeg kom her brd Solen frem, jeg solede mig, som kom jeg fra et Fngsel, jeg saae paa Maanen om Aftenen, havde Rummel og Tummel hele Dagen; men dette virkede dog godt paa Sindet, om det ikke hvede Forkjlelsen. I Dag har jeg endeligt faaet et andet Vrelse, ud til en Sidegade, men paa frste Sal og betaler kun 3 Gylden om Dgnet, det er rimeligere; men De seer af alt dette at her er umaadeligt dyrt, dyrere end i Paris. Kun Theatrene holde mig her og til disse have jeg fri Adgang. Naar jeg sender mit Vesltkort til Kassen, da leveres mig en Nummer Plads i Parquettet, saa vel for den nye store Opera som til Burgtheater. Begge Intendanterne have strax gjengjldt mit Besg hos dem og jeg mder hos alle Autoriteter stor Velvillie og Opmrksomhed. Det nye Operatheater er det meest storartede og meest praktfulde jeg har seet og hver Aften er her en stor Opera, saaledes forrige Uge Balletten Flick & Flack, hvori Julius Price har Hovedrollen, Romeo og Julie af Gounod, Hugonotterne, Wilhelm, Tell. Paa Onsdag skal Labatt, Svensken, debutere som Fra Djavolo. I Burgtheater har jeg seet Mosenthals nye Drama Isabella Orsini. Skuespilleren Hartmann, en god Ven af vor Eckardt indbd mig til sig forleden Aften og havde samlet en smuk Kreds fra Scenen; her var jeg sammen med den gamle, fortrffelige Fru Haizinger, som var henrykt over mine Eventyr og nu vilde forsge paa at foredrage disse. Jeg lrte at kjende den udmrkede Skuespiller Lewinski, som Eckardt reiste med. Da jeg forleden kom hjem i min Stue laae fra Julius Price en stor, deilig Bouquet med Roser og Violer. Theophilius Hansen, gjr os Danske re ved sin Dygtighed som Bygmester og ved de herlige Bygninger han forskjnner Wien med. Da jeg var her sidst, laae selve Byen inde mellem hie Volde, disse ere forsvundne, praktfulde Huse have reist sig, Wien er ikke at kjende, her er som jeg tnker mig Gaderne i Petersborg. Vor Minister Falbe med sin unge Kone have modtaget mig med stor Hjertelighed; han viser mig al Opmrksomhed og jeg har allerede to Gange vret deres Bord-Gjst. Digteren Bulvers Sn, som jeg kjender fra Kjbenhavn og senere traf i Cintra er ved Gesandtskabet her, hos ham er jeg i Dag til Middag, uagtet det vist var klogest at blive hjemme, saa forkjlet jeg er, men jeg trnger til at samles med Mennesker, og vil altsaa lade det staae til. Min gamle Ven Grev Wenzel Paar, hvis Broder er Minister i Kjbenhavn, har jeg ogsaa mdt og fundet uforandret. Siig mig nu om Krandsekagens Top kom til min sde lille Marie! hils hende og alle Brnene; hils de elskvrdige Frkner Price, Professor Hedt, Hr Magnus og vor. gode Ven Carl Bloch. P. Hansen er nok reist til Suez? Seer De Bournonville da siig ham at ved hver Ballet jeg seer ude beundrer jeg ham. hjemme. Indtil videre sendes endnu Brevene til Wien poste restante.

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen.

NB. Send mig Deres Adresse; og giv Frk. Sophie Melchior vedlagte Brev.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 234-37)