Dato: 29. oktober 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Wien 29 October 1869.

Kjre Ven!

Lnge har De ikke hrt fra mig, derimod jeg fra Dem, i det jeg fra vor Minister Falbe faaer de danske Aviser og saaledes kan lse "Dagens Nyheder"; forleden saae jeg deri at jeg var i Besg hos en Familie i Dresden, det er ikke ganske saaledes, jeg blev kun een Dag i Dresden derimod en heel Uge ude i Bjergene ved den bhmiske Grndse hos min gamle Veninde Fru Serre, som i en halv Snees Aar ikke har seet mig; hun er ldet og meget svag, hun var dybt bevget ved Mdet efter saa mange Aar. Over Prag, Pardubitz og Brunn kom jeg for en halvsnees Dage siden til Wien, maatte kjre fra Hotel til Hotel fr jeg fik et Vrelse. Her er langt dyrere, end i Paris og meget koldt; i forgaars begyndte det at snee og iaftes laae Sneen synligt i Gaderne. Jeg har da allerede i Kakkelovnen og leed i flere Dage af en strk Forkjlelse, havde ondt i Hovedet og Halsen. General-Intendanten for Hoftheatrene Mnck Bellinghausen har vret saa elskvrdig at tildele mig under hele mit Ophold her en Nummer-Plads i Parquettet saa vel i den store Opera, som i Burgtheater. Jeg har seet den ieblndende phantastiske Ballet Flick und Flock hvori vor Landsmand Julius Price, en Broder til Carl Price, udfrer srdeles livligt Flocks Parti. Jeg hrte i forgaars den svenske Sanger Labatt ved hans frste Optrdelse som Fra Djavolo, han har en meget smuk Stemme. Stykket selv tager sig, srligt Dialogen, ikke ud i dette uhyre store Rum; jeg fler mig mere tilfredsstillet ved dette Stykkes Opfrelse hjemme, og en saa vel udfrt Engelnder som Phisters, savnes aldeles. Ved Leilighed, maaskee, skal jeg meddele Dem om Opera, Ballet og Skuespil, i Dag er dette Brevene og alene for Dem og ikke for Offentligheden, jeg skriver for at De kan have Sort paa Hvidt for at De er i min Tanke. Igaar lste jeg i et Wiener-Blad en interesant Meddelelse om Kaulbachs nyeste Billede. Jeg gik strax hen at kjbe Bladet, slog Krydsbaand om, og sendte det til Dem til Afbenyttelse i "Dagens Nyheder", jeg synes det er meget beskueligt og godt givet. Min Ven Lytton, Sn af Digteren Bulwer, der en Tid var i den engelske Legation i Kjbenhavn og som jeg senere traf sammen med i Cintra er nu her i Wien; han og hans unge Frue ere hist elskvrdige Mennesker. Jeg bliver her kun endnu en Uges tid, men glder De mig med Brev da send det til Wien poste restante, der vil man paa Posthuset vide hvor jeg er. Om nogle Uger, vil Gud, naaer jeg vel til Hyeres for at blive Julen over. Der trffer jeg sammen, haaber jeg, med Familien Melchiors. Hils vore flles Venner, srligt Edgar Collin, og naar De samles med Deres Sstre, bring hver isr min venlige Hilsen. Jeg har nu ikke talt med Dem, kjre Ven! siden paa min, mig uforglemmelige smukke Fest, den sjette September. Den lyser og varmer mig som neppe Solen vil det i hvor syd paa jeg end flyver. Jeg fler ret at jeg er groet fast hjemme. Lev glad og vel.

Deres hengivne

H. C.Andersen

Til Hr Robert Watt

Tekst fra: Helge Topse-Jensen

Wien 29 October 1869.

Kjre Ven!

Lnge har De ikke hrt fra mig, derimod jeg fra Dem, i det jeg fra vor Minister Falbe faaer de danske Aviser og saaledes kan lse "Dagens Nyheder"; forleden saae jeg deri at jeg var i Besg hos en Familie i Dresden, det er ikke ganske saaledes, jeg blev kun een Dag i Dresden derimod en heel Uge ude i Bjergene ved den bhmiske Grndse hos min gamle Veninde Fru Serre, som i en halv Snees Aar ikke har seet mig; hun er ldet og meget svag, hun var dybt bevget ved Mdet efter saa mange Aar. Over Prag, Pardubitz og Brunn kom jeg for en halvsnees Dage siden til Wien, maatte kjre fra Hotel til Hotel fr jeg fik et Vrelse. Her er langt dyrere, end i / Paris og meget koldt; i forgaars begyndte det at snee og iaftes laae Sneen synligt i Gaderne. Jeg har da allerede i Kakkelovnen og leed i flere Dage af en strk Forkjlelse, havde ondt i Hovedet og Halsen. General-Intendanten for Hoftheatrene Mnck Bellinghausen har vret saa elskvrdig at tildele mig under hele mit Ophold her en Nummer-Plads i Parquettet saa vel i den store Opera, som i Burgtheater. Jeg har seet den ienblndende phantastiske Ballet Flick und Flock hvori vor Landsmand Julius Price, en Broder til Carl Price, udfrer srdeles livligt Flocks Parti. Jeg hrte i forgaars den svenske Sanger Labatt ved hans frste Optrdelse som Fra Djavolo, han har en meget smuk Stemme. Stykket selv tager sig, srligt Dialogen, ikke ud i dette uhyre store Rum; jeg fler mig mere tilfredsstillet ved dette Stykkes Opfrelse hjemme, og en saa vel udfrt Engelnder som Phisters, savnes aldeles. Ved Leilighed, maaskee, skal jeg meddele Dem om Opera, Ballet og Skuespil, i Dag er dette Brevene og alene for Dem og ikke for Offentligheden, jeg skriver for at De kan have Sort paa Hvidt for at De er i min Tanke. Igaar lste jeg i et Wiener-Blad en interesant Meddelelse om Kaulbachs nyeste Billede. Jeg gik strax hen at kjbe Bladet, slog Krydsbaand om, og sendte det til Dem til Afbenyttelse i "Dagens Nyheder", jeg synes det er meget beskueligt og godt givet. Min Ven Lytton, Sn af Digteren Bulwer, der en Tid var i den engelske Legation i Kjbenhavn og som jeg senere traf sammen med i Cintra er nu her i Wien; / han og hans unge Frue ere hist elskvrdige Mennesker. Jeg bliver her kun endnu en Uges tid, men glder De mig med Brev da send det [kun rettet til: dog] til Wien poste restante, der vil man paa Posthuset vide hvor jeg er. Om nogle Uger, vil Gud, naaer jeg vel til Hyeres for at blive Julen over. Der trffer jeg sammen, haaber jeg, med Familien Melchiors. Hils vore flles Venner, srligt Edgar Collin, og naar De samles med Deres Sstre, bring hver isr min venlige Hilsen. Jeg har nu ikke talt med Dem, kjre Ven! siden paa min, mig uforglemmelige smukke Fest, den sjette September. Den lyser og varmer mig som neppe Solen vil det i hvor syd paa jeg end flyver. Jeg fler ret at jeg er groet fast hjemme. Lev glad og vel.

Deres hengivne

H. C.Andersen

Til Hr Robert Watt

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilscan 90, 119-22)