Dato: 30. oktober 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

635. Til E. Collin.

Wien den 30 October 1869.

Kjre Ven !

Igaar modtog jeg Deres venlige Skrivelse hvori var indlagt Vexelen fra New York, jeg gik strax med den hen til min Banqier Knigwarther, til hvem jeg har Creditiv fra Banken, jeg spurgte om han vilde modtage den, men han svarede at det var bedst jeg skrev mit Navn bag paa og sendte den til Kjbenhavn; jeg flger altsaa hans og Deres andet givne Raad at sende Dem den; men nu er jeg ngstelig ved, efter at have sat mit Navn paa, at lgge samme i et Brev jeg putter ned i Brevkassen; jeg sagde dette til vor Gesandt Falbe og han lovede med Depescherne han sender hjem at besrge dette Brev, som jeg da troer sikkrest kommer i Deres Hnder. Vil De vre saa god at faae Vexelen lst; hos Melchiors have de altid taget dem af dette og givet mig Pengene, disse beder jeg De vil stte i Sparekassen eller anvende til den Afbetaling der nok snart kommer fra Wien om hvilken Sum jeg har modtaget efter Creditivet. Jeg er nu raskere end i de frste Dage, men Veiret er srdeles slet; jeg har i Kakkelovnen og nu sneer det paa tredie Dag. Jeg bliver vist ndt til at lgge Veien over Mnchen og Genf til Lyon, da der skal vre faldet megen Snee syd paa, i Hyres haaber jeg at trffe sammen med Melchiors[.] Jeg bliver her i Wien til paa Tondag morgen, Theatrene holde mig her i Wien og til disse har jeg fri Plads i Parquettet hver Aften. Jeg var igaar til en stor Middag hos Theaterintendanten Dingelsted, hvor jeg traf sammen med Hacklnder, han reiser til Suez, Alverden reiser derhen, dog kan jeg ikke sige jeg har Lyst, det vil medfre for megen Besvr; og jeg fler, som aldrig fr, stolt Savn ved at reise alene.– Iaftes da jeg kom fra Operaen, og sad lst og let kldt paa ud mod Natten, aabnedes min Dr og hvo traadte ind, Fru Jerichau med Sn, de vare komne til Wien, tnkte nok at trffe mig paa denne Tid, reise allerede Mandag herfra til Constantinopel, hun har mit Portrt med.

Forleden hrte jeg den svenske Sanger Labatt, han optraadte som Fra Djavolo og har en meget smuk Stemme, men spillede ikke videre og saae heller ikke godt ud; stor Lykke gjorte han ikke! det jeg havde ventet. Stykket selv tog sig aldeles ikke ud paa dette uhyre Theater, man hrte ikke Dialogen, Spillet var ringe og jeg stter uendeligt Forestillingen hjemme langt over denne; ja vort Theater staaer ganske betydeligt i alle Retninger og hver Gang jeg seer en Ballet ude, beundrer jeg Bournonville hjemme. I Formiddag skal jeg med Theophilus Hansen ud at see flere af hans Bygninger, til Middag er jeg hos Falbes med Fru Jerichau og til Aften i Burgtheater hvor den unge smukke Fru Hartmann frste Gang trder op efter sin Barselseng. I Operaen have de iaften Faust, imorgen den Stumme, paa Mandag Tryllefliten, Tirsdag Martha etc.–saae at De seer her er et rigt Repertoire, vanskeligt at rive sig fra. Hils Deres Kone, Brn, Familien og gld mig med et Par Ord i Mnchen poste restante, om De har modtaget Vexelen. Jeg bliver kun 4 Dage i Mnchen og besger Kaulbach.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost