H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Edvard Collin 18. november 1869

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 18. november 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

638. Til E. Collin.

Zürich den 18 Nov: 1869.

Kjære Ven !

Strax da jeg kom til München skrev jeg et Brev til Dem og eet til Reitzel, den 9 November, det var om den lille Eventyrbog De har Manuskriptet til; jeg har ikke hørt fra Nogen af Dem men jeg vil troe at Brevene ere rig­tigt indtrufne og det er Hovedsagen, da er vistnok Manuskriptet alt i Tryk­keriet. I et Brev, Deres Kone glædede mig med, har De skrevet at jeg paa Vexelen til London ikke havde skrevet mit Navn paa sædvanlig Maade, men det var just med Overlæg; altid naar jeg skriver til Amerika og Engeland underskriver jeg: Hans Christian Andersen711 og det har jeg gjort paa de tidligere Vexler, men skal med Fornøielse, naar De finder det rigtigere, sætte det mig naturligere: H. C. Andersen. Igaar forlod jegTydskland og kom ind i Schweiz, hvor jeg igjen føler mig reiseglad og hjemlig, uagtet Veiret er graat og vaadt; man raadede mig til hellere over Strazburg at gaae ind i Frankerige end at blive sneet inde i Schweiz, men det var at reise igjen nordpaa, det havde jeg ikke Lyst til og vilde hellere prøve mit Held, jeg er saaledes i forgaars reist fra München til Kempten og igaar derfor over Lindau og Bodensøen her til Zürich, hvor jeg boer i Hotel Bauer lige­for Posten, saa at jeg fra mit Vindue kan kaste Brevet der ind . Jeg iler ikke mod Sydfrankerige, uagtet jeg længes efter Varme og Solskin, men hvor jeg føler mig hyggelig vil jeg blive en Dag eller to; havde jeg truffet Melchiors i Nizza eller Mentona, som jeg glædede mig til, som jeg har lagt hele Reisen efter, da var jeg flyvet i en Fart derned, nu har jeg slet Ingen jeg der glæder mig til at see og'ndash;en stor Deel af min Reise-Glæde er tabt. Imor­gen, om Gud vil, gaaer jeg til Frieburg[;] næste Dag til Genf hvor jeg bliver to Dage, da over Lyon, saa smaat til Nizza, der finder jeg jo Brev poste re­stante fra Dem.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost