Dato: 21. november 1869
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 21 November 69

Kjre Ven!

Jeg modtog i dag Deres kjre Brev fra Zrich af 18 November og stter mig strax her for at besvare det. Mrkeligt nok, at De fler Dem varmere i Iisjomfruens Land, men i vort Aarhundrede er jo Alting stillet paa Hovedet, ogsaa Varme og Kulde. Her er det ikke koldt, men sommetider lidt varmt. Vi vente Melchior hjem fra London i morgen eller Onsdag. Fra min Sster havde jeg Brev fra Algier for nogle Dage siden, Anna gaaer det bedre med, og det lader til, at de befinde sig ganske vel tilmode i Algier. For Deres Hilsener til min Kone, Marie og Brnene takke jeg og sender dem dobbelt varme tilbage. Marie taler ofte om Dem og fortller Alle, som seer Deres Portrait paa Vggen ligeoverfor mit, at det er hendes Kjreste. Jeg haaber, at hverken De eller hun slaaer op, som Scharff; men kjende jeg ikke Grunden, dog troer man, at det er hende, der har hvet Partiet. Min Kone skranter lidt igjen hun har sit gamle Onde, dog haber jeg, at det kun er forbigaaende. Anna og Fernanda ere flinke og flittige og glde baade Faer og Moer ved deres Fremskridt i Musik og Sprog. Holmes og Kone ere elskvrdige, iaften er der Concert i Casino og troer jeg ikke, at der kommer Mange skjndt han spiller fortrffeligt. Jeg skal hilse fra Dem, naar jeg seer dem i dag, de have meget beklaget, at De var reist.

Idag har jeg 2 nye Vittigheder at melde Dem, skjndt jeg troer, at jeg vist har skrevet Dem den ene. Man siger nemlig om en Mand, der gaaer med opslaaet Paraplui, at han er overspndt og utilregnelig! Que peut on dire d'un homme qui meurt jeune? Il lui manque de savoir-vivre! De ere gode begge to, den sidste har Salomonsen, der kom igaar bragt med fra Paris. Jeg seer af Avisen i dag at Thiele har udgivet en Bog, som hedder "Erindringer fra Bakkegaarden". Brandes har skrevet en udfrlig Kritik over Bergses Bog, der stemmer omtrent med hvad jeg skrev Dem til om den. Jeg har lst Deres Solskinshistorie i et Album af danske Digtere, som er udkommen i en smuk Udgave. Hertz har deri skrevet en Fortlling, som kaldes Redacteur, som handler om vore Theaterforhold. Den er meget godt skrevet. Vi vare forrige Uge hos Billes sammen med Holmes. Bille har det godt og have de et nydeligt Hjem. Hedt har jeg lnge ikke seet, men skal bringe ham og Magnus Deres Hilsen, som sikkert vil glde dem. Der bliver endnu ofte talt om Deres fest, og alle beklager ikke at have vret tilstede, thi der er kun een Mening om, at den var en af de smukkeste Fester, der ere blevne feirede her. De opvkker saa mange glade Minder hos os, at De skriver fra Hotel Baur, om Zurichersen og Schweitz, og / lnges vi meget efter at komme derhen igjen. Jeg kan ikke sige, at vi lnges efter Festen paa Oberammergau, som forekommer mig nsten som en Blasphemi. Paa Onsdag skal jeg med hele Familien i Theatret for at see Rosa og Rositta og Farinelli, alle Brnene skulle med, og saa Melchiors Brn, de glde sig naturligviis meget dertil. Kunde Kaulbachs erindre os? I Illustreret Tidende for igaar stod ogsaa en meget smuk Kritik over liden Kirsten, hvor baade Texten og Musikken fremdroges som fortrinlige. De ser, at jeg skriver Alt imellem hinanden, jeg lader Tankerne komme paa Papiret saa hurtig de fdes. Jeg gjentager her mit nske om, at De forkorter Deres Reise og glder alle Deres hervrende Venner ved at komme hurtigere tilbage, end De havde bestemt. Bolig kan De altid faae, tnk paa ou peut on tre miuex qu'au sein de ses amis*. Nu stunder Julen snart til, skal De spise Julegrd i Nizza? Der vil De vist ogsaa finde en Julenisse alla nizza, som det nok hedder paa Italiensk. Bloch er stadig flittig, han har viist et lille Stykke til Bille, hvilket jeg endnu ei har seet frdigt. Han vil til nste Aar udstille Deres Portrait, Munken og Kjrestefolkene i London. Fru Jerichau er i Constantinopel. Fra Peter Hansen og Watt komme stadig Breve fra deres Reise, nu er de i Suez, som nu har faaet Aabning efter mange Besvrligheder. /

Den kongelige Familie boe paa Fredensborg, man seer dem nsten aldrig. I dag bliver mit Brev lidt kortere, da jeg har sat mig for, at det skal afsted iaften, for at vise Dem, hvor hit jeg skatter Deres Breve, som altid more mig. Jeg har ellers ikke seet nogen af Deres nrmere Venner, som jeg ellers hilse hver Gang jeg hrer fra Dem. Min Kone bad mig gjentagende om at hilse Dem mange Gange og at undskylde at hun ikke skriver selv. Anna er begyndt paa et Brev til Dem, som De faaer naar det er frdigt. Dina har ikke gjort videre Lykke med Fru Nyrop. Det er ellers magert med Repertoiret. Farinelli trkker godt Huus, et srgeligt Tidens Tegn, da dette Stykke er udspillet for lnge siden. Nu forestaaer Barselsstuen og Henrik Ipsens "De Unges Forbund." Lev nu vel og skriv snart, men ked mig ikke for meget med Nizzas Herligheder, thi jeg kommer neppe der for det Frste.

Deres hengivne

Martin R Henriques.

[*O peut-on tre mieux qu'au sein de sa famille? bermt duo af Lucite, af Grtry]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 498-502)