Dato: 22. november 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

640. Til E. Collin.

Genf den 22 Nov: 1869.

Kjre Ven !

Fra Zrich sendte jeg Dem Brev; Dagen der paa gik jeg til Bern; Sneen faldt strkt, det var ganske vinterligt da jeg kom op paa712 Bjergene, men saa snart jeg naaede ned ved Genfersen laae Markerne grnne dog713 Sen selv var i et saadant Oprr, at som jeg senere hrte, ingen Dampskibe vovede sig ud igaar; jeg kom her henimod Aften, og tog ind i La couronne, og holdt mig inde da Blsten var saa gjennemtrngende kold. I Dag er det mere stille og min frste Gang var til Posthuset hvor jeg fandt Brev fra Reitzel, det er afgaaet til Mnchen, og der indtruffet efter min Afreise. Han nsker gjerne eet Eventyr til, et saadant har jeg, man ikke kjender hjemme, det har kun vret trykt i Amerika, som ogsaa Slutningen, vil De see, tyder paa; jeg sender Dem en Afskrift deraf: Lykken kan ligge i en Pind, vil De lse det igjennem og dersom De finder: det kan fortjene at optages i den lille ny Samling, da beder jeg Dem srdeles at De vil rette de Comma- og Skrivefeil der rimeligviis kunne findes, synes [De] ikke stort om det, da hold det tilbage, lad ikke Hr Reitzel faae det, og Bogen bliver da, som han skriver:

Tre nye Eventyr og Historier

af H. C. Andersen

Hnse-Grethe, Tidselen, Hvad man kan hitte paa.

Optages Lykken kan ligge i en Pind, da maa denne Historie ikke slutte Heftet, men helst faae Plads mellem Hnse-Grethe og Tidselen, eller mellem Tidselen og hvad man kan hitte paa. Kommer den slet ikke med, da gjem den. Har De imod at jeg paa Tilegnelses Bladet stter

Min trofaste Ven

i tunge og gode Dage

Etatsraad Eduard Collin

hjerteligst tilegnet,

eller vil De hellere have en strre Bog?

Imorgen, om Gud vil, forlader jeg Genf og gaaer ind i Frankerige over Lyon til Nizza, der skal De atter hre fra mig. Jeg har stadigt ondt i det Been Jeg stdte, men det er ganske vist Gigt, lidt forkjlet er jeg ogsaa, men det kan ikke vre anderledes i et saadant hunde Veir. Jeg hrer fortlle at der har vret Jordskjlv i Wien, har De hrt derom?

Hils Deres Kone, Brn og Familie;

hjerteligst

H. C. Andersen.

[I Margen: ] NB selv om De lider Lykken kan ligge i en Pind, skal det ikke med hvis de tre tidlige[re] Historier gjr et Hefte stort som Dryaden

Vil De takke Hr Reitzel for hans Brev, jeg skriver snarest til ham.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost