Dato: 12. december 1869
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

643. Fra Henriette og E. Collin.

Sndag 12 Decbr[1869]

Jeg tnker mig Dem i Nizza kjere Andersen og derhen vil jeg lade disse Linier flyve da Deres sidste Brev ikke opgav nogen Addresse'ndash;Gid De senere maa have truffet paa dannede og vakkre Landsmnd, eller Landsqvinder, thi det er det De trnger til, det lyser jo ud af hver Linie og jeg kan saa fuldkommen forstaa Deres Savn; En Ene-Reise er kun en halv Reise, og man trnger vist aldrig mere til Meddelelse end netop naar man er langt fra Fdeland og sine vante Omgivelser.–

Naar jeg nu skal bringe Hjemmet med dets Stemninger og Tilstande til Dem kjere Andersen, saa lyder Bulletinen som sdvanlig'ndash;Omtrent ved det Gamle.–Jeg har hverken Fdsel eller Dd at melde, ingen Forlovelser og endnu mindre Bryllup.–Ingeborg har det taaleligt, men lider under Meyers Forbud mod at gaa ud, og hun erklrede forleden at hun ingenlunde var Fdt til stille landlig Fryde, men tvertimod trngte til Hoffets vilde Fryd.–Stampes kommer til Byen efter Nytaar for at vise de voxne Dttre lidt af Verden'ndash;det er to sde Pigebrn, hver isr eindomlige og egentlig ikke skabte for den saakaldte store Verden.–Harald Drewsen er nu i Athen og kommer vel hjem tidligt i Foraaret, gid han saa maa finde Anvendelse for de Kundskabs-Skatte han paa sin Reise har samlet.–Gotlieb lever, som De veed med Prices og desvrre gaar Arthur endnu ledig, jeg veed ikke hvad Enden skal blive, Edgar slider og slber ved sit Blad, medens Robert Wat morer sig ved Suez og skriver ubetydelige Breve derom, Hjalmar har altid travlt, og ernrer dog ved sin Travlhed Kone og 4 Brn. Price har endnu kun hist ubetydelige Roller, men han har en sd og flink Kone i Helga.–Iaftes var Edvard og jeg for frste Gang i Theatret til Barselstuen NB den Gamle'ndash;Vi morede os ikke, jeg veed ilde om det var Holbergs, O Paulsens (Troels's) eller vor egen Skyld'ndash;det Frste kan det ikke vre og saa kan No 2 og 3 dele Skylden'ndash;Stykket faar altid for udsolgt Huus, jeg tror nok at der er et lidet Gran Mode deri'ndash;De kjender vel den unge Hauch (Adam) han er bleven forlovet med en i sd lille Frken Vilsoet'ndash;egentlig Datter af Gundersen, men opdraget jo adopteret af sin Onkel Professor Vilsoet'ndash;En anden Forlovelse falder mig nu ind, det er det alderstegne Par ved Folketheatret, Hr. Madsen og Fru714 Recke og med denne interessante Nyhed slutter jeg disse Linier og nsker Dem kjere Andersen, af Hjertet en glad Juul og et fornieligt Gjensyn i det nye Aar'ndash; Med Hilsen fra Brnene

Deres

Jette C.

Jeg har i dette ieblik faaet Deres nye tynde Bog fra Reitzel, og haaber, at han efter Aftale strax har sendt Dem samme i Korsbaand.

Fra ten Kate kom iovergaars vedlagte Brev, hvilket jeg sender da De jo stter Priis paa Manden.

Oversvmmelsen af den mig forresten ligegyldige Juleliteratur er nu begyndt. Der er naturligviis en skandinavisk Digt-Anthologi, redig. af Holst og Mellin og A. Munch. Af svenske og norske Digtere findes 5 6 pr. Stk., af danske Digtere kun 1 2; af Dem findes kun: Den lille Pige i Asylet, af Chr. Winther 2, men af Welhaven 9 Stk.–Det er meget opmrksomt mod vore Grander.–

Deres

15 Decbr.

1869.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost