Du har sgt p: +Det +Kongelige +Bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 8. januar 1870
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

648. Fra E.Collin.

Naar Jonas, med Guds Hjelp velbeholden, bringer Dem dette Brev, vil han, saasnart De har Lyst til at hre noget derom, kunne forklare Dem, deels at han i forskjellige Mntsorter har modtaget niagtigt 200 R. Contant, deels hvorledes han har anvendt disse, samt hvilken Rest han bringer Dem; de 200 Rdl. Circulair?Vexler vil han tillige levere Dem.–

Endnu engang: Tak fordi De huskede paa ham.–

I den senere Tid er her kun kommet meget lidt af Brevskaber til Dem; l

dette sender jeg, tilligemed endeel ldre Sager.

Af den Finske Oversttelse vil jeg kun meddele Dem saameget, at Ole Lukie hedder: Nukku-Matti, og at den frste Stning i den anden Afdeling bogstaveligt lyder saaledes:

Kuulepas sanoi Nukku-Matti illalla, saatuansa Hjalmarin snkyyn, nyt min laitan kaikki koreaksi ! (Nu kommer det Smukkeste :) Samassa Kaswoiwat kaikki kukkaset kukkas-potuissa pitkiksi puiksi etc.–

Jeg talte igaar med Grosserer Melchior; han har gode Efterretninger fra Algier pr. 31te Decbr.

Ellers har jeg ikke noget at meddele i denne Fart.

8/1 70.

Deres

E.C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost