Dato: 24. januar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Bravo
Sprog: dansk.

Nizza den 24 Januar 1870

Kjre Ven!

Frst min hjerteligste Hilsen i det nye Aar, dernst tillader jeg mig paa det bedste at anbefale til Dig vor landsmand hr Baron Dring-Rosenkrantz, som frste Gang kommer til Rom, han nskede der at boe i en Pension, eller at erholde et godt Logi; tag Dig venligt deraf. Jeg er i Vinter i Nizza, men Veiret har, som i Rom, vret koldt og regnfuldt, ja vi havde i lngere Tid flre Graders Kulde, dog nu kommer / Vaaren og med den flyver jeg over Paris og hjemad. Af Aviserne og af tilreisende Landsmnd hrer Du vel imellem om mig. Jeg oplever i mine ldre Aar uendelig megen Glde og nyder al Erkjendelse. mine Bger flyve i Oversttelse rundt om i Verden; snart udkommer i New-York en stor, samlet Udgave af alle mine Skrifter, oversat paa Engelsk. Hvor jeg kommer finder jeg deeltagende Venner; Gud er uendelig naadig og god mod mig. / bring den kjre Kckler min hjerteligste Hilsen,ligesaa den unge Hartmann og hans Brud. Dersom Komponisten Winding og Frue endnu ere i Rom naar dette lille Brev naaer Dig, da sig Dem at de begge hjerteligt er min Tanke, som Du er det, meget fortrffelige Ven!

Din hengivne

H. C. Andersen

Til Den danske General-Konsul i Rom, Hivelbaarne Hr Etastsraad Bravo, Ridder af Danebrogen & & .

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 155-58)