Dato: 15. februar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Paris den 15 Februar 1870

Kjre Jonna!

I Nizza fik jeg det inderligt velkomne Brev, Tak derfor. Jeg blev der i"Solskinnets By" som Nizza kaldes, hele to Maaneder, hvor jeg den halve Tid havde Solskins Dage og vidunderligt deilige Solnedgange, Bjergene med deres Snee frembd fuldstndigt Alpeglden; forresten var det koldt og stormende Veir, den strengeste Vinter man i mange Aar havde kjendt i Sydfrankerige; Vandet frs og Ruderne stode med Iisblomster. Hverken Opholdet eller hele Reisen har til Dato opfyldt mig, en Misstemning og forunderlig Angest som om noget Ondt forestod, fulgte mig ganske uforklarlig. Den ottende Januar kom Jonas Collin ned til mig, men strk forkjlet paa den noget anstrngende Reise, han var et Par Dage lidt syg og jeg var i overdreven stor Angest for ham, gik paa / Apotheket, sgte Lge, det var imidlertid, som han selv sagde, Intet, og paa et Par Dage blev han aldeles rask. I Nizza havde vi det ret hyggeligt i Pension suisse, derfra gik vi til Cannes, Marseille Arles, og Dijon; nu ere vi allerede paa ottende Dag i Paris, hvor vi netop indtraf den uroligste Aften; vi kom fra Banegaarden over Bastillepladsen og Boullevarden netop et Qvarteer, fr Optierne begyndte, nu er det, Gud vre lovet, ganske godt og fredeligt igjen. Helst reiste jeg dog, mens Jonas har sin bedste Ven her, Peter Myller, desuden videnskabelige Interesser og saa bliver jeg. Vi have engang talt sammen om Jonas paa de tidligere Reiser og jeg skylder ham, lige over for min Udtalelse da om ham, hvor vanskelig han da var at leve sammen med, nu at sige at paa denne Reise er han / et aldeles andet Menneske. Livfuld, glad god og velsignet! han er saa opmrksom ved hver Leilighed, er aaben og tillidsfuld, jeg kan ikke sige Dig hvor glad jeg er ved at jeg saaledes er kommet til at kjende ham. Der er en sund, dygtig Natur i ham, Gud lede og fre ham! - Omtrent den 10 Martz kommer han nok hjem maaskee ogsaa jeg, dog det er ikke ganske bestemt, jeg vil ikke med Iisbaad over Bltet. Her i Paris er srdeles koldt, frst her er jeg kommet ind i Vinteren; et heelt Baa1 maa vi have i Caminen; I denne Uge have vi besluttet to Gange at gaae i den store Opera, imorgen til "Faust", som er Jon kjreste Opera, og paa Fredag til Hamlet, hvori Madems: Nielson udfrer Ophelia. Nyligt hrte vi i Varietes Offenbachs Les brigand det var noget rdsomt Vrvl og en tynd Musik, men livlig udfrt. / Af Breve hjemme fra hrer jeg at hele Familien fra Christinelund boe denne Vinter i Kjbenhavn, da jeg imidlertid ikke veed hvor sender jeg dette lille Epistel til Din Fader i "Rosenvnget", saa kommer det nok i Dine Hnder. Hils hjerteligt Din Mand og alle Dttrene. Jeg lnges efter Hjemmet og reiser vist ikke saa snart ud igjen, thi som sagt, jeg morer mig ikke og vinder intet Udbytte, dog maaskee dette kommer senere naar Sneen smelter hjemme og Solen skinner varm paa Piletrernes Uldvanter. - Hilsener fra Jonas, endnu flere fra mig! Brev vil jeg ikke bede om, da jeg ikke veed hvorlnge Opholdet bliver her i Paris, men Etatsraad Collin veed altid hvor vi ere at finde om Nogen vil give Sort paa Hvidt for at de tnke paa os.

Hjerteligst H.C.Andersen.

(Kuvertens udskrift:)

Madame

Madame

la baronne J. de Stampe

aux soins de Monsieur le conseiller de conference A.Drevsen a

Rosenvnget 25. Copenhague

en Danemarc.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus