Dato: 1. marts 1870
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d 1 Marts 1870

Kjre Ven

Jeg modtog idag Deres kjre Brev fra Brssel af 25 Februar og seer deraf, at der maa vre gaaet et Brev fra mig til Dem adresseret Paris tabt, hvilket jeg beklager ikke for sammes Indhold, men fordi De troer, at jeg ikke har besvaret Deres sidste Brev. Dette Brev sender jeg til Hotel l'Europe i Hamborg, da jeg har det Indtryk af Deres sidste Brev, at De opgiver Deres Reise til Dresden og vender hjem til de mange Venner, der med Lngsel vente paa Dem. Hvorfor skulle vi ikke have Dem til 2den April? Deres Digt til Hartmann var rigtig friskt og stemnings- fuldt og aandede en Glde over atter at nrme Dem det Land, der er stolt over at eie Dem. Bliv derfor ikke lnger borte, Isen smelter, saasnart De kommer, saa at De ikke behver at gaae over Beltet med Iisbaad, den varme Modtagelse De vil faae i Hjemmet kan smelte alentyk Iis. Dog behver jeg ikke at / lokke Dem hjem, her er det dog bedst at vre. Idag er det rigtigt Foraarsveir, Sneen smelter og Luften er mild, saa at Vinteren som Katten forhaabenlig er slaaet af Tnden.

De har vel seet, at Henrik Hertz ikke mere er i de Levendes Tal, han skal begraves paa Fredag Idag stod en Biographie, han selv i levende Live har skrevet, at lse i Dagbladet. Dette Ddsfald har mdt megen Deeltagelse. Deres Hilsener til alle nvnte Venner og Veninder skal jeg besrge og takker forud paa Alles Vegne, isr min Svigerinde, min Kone og mine Brn. Marie er tro, trods den mistede Fortand. I Sndags var 26 Drenge indbudne til at slaae Katten af Tnden heri Gaarden. Det gik muntert til, Anne og Fernanda samt en engelsk Dame Miss Wood, dunkede dygtigt paa Tnden og paa Jydepotterne. Min Broders Sn Gustav blev Kattekonge. Miss Wood var anbefalet mig fra Stockholm, hun skulde strax reise videre, men maatte blive her et Par Dage for Forkjlelse. Der var 2 Ting hun nskede at / see i Kjbenhavn, nemlig Frue Kirke eller Thorvaldsens Museum og - - - H. C. Andersen. Jeg kunde kun vise hende Deres Portrait og Marie Bog, som hun var henrykt over. Denne Bog fortryllede ogsaa Theaterdirekteur Stjernstrm og Frue fra Stockholm, som have besgt os. De ere strkt indtagen i Alt hvad der berrer Dem. Hedt har lst endeel af Deres Eventyr i Studenterforeningen paa 2 Concerter og gjort megen Lykke. Sidst lste han Elverhi, Den lykkelige Familie, Jomfruerne og Sommerfuglen. I forrige Uge vare vi til Middag hos Hartmanns og havde det rigtigt rart. Det var Emils Fdselsdag. Selskabet bestod af Gades, Erslevs, Hedt, Sommers og August Sdermann den svenske Komponist. En svensk Quartet, de skal synge godt er anbefalet til mig, den kom i forrige Uge og reiste frst til Sverrig for at give Concert. Forrige Mandag telegraferede de mig, at de kom her som i Thorsdags og inviterede jeg / et stort Selskab ialt 56 Personer til i Lverdags, men tnk Dem, saa fik jeg Telegraf i Thorsdags, Fredags og Lverdags at de ikke kunde komme for Iis, saa at jeg blev ndsaget til at sende Afbud til de Inviterede. Endnu idag Tirsdag ere de ikke komne. De Unges Forbund af Henrik Ibsen gjr meer og meer Lykke paa Theatret, takket vret W. Wiehes i hi Grad mesterlige Spil. Mantzius er ligeledes fortrffelig. Stykket selv er ikke dramatisk og vilde vre faldet igjennem, hvis som sagt Wiehe ikke havde vret. Nste Uge skal opfres Herr Grns Fdselsdag af Jfr. Andersen, det skal vre godt. Man mener at Udvalget i Theatersagen vil foreslaae Opfrelse af et nyt Theater, det er paa Tiden. Lev nu vel! og kom ret snart hjem De skal have det rigtigt godt hos Deres gamle Venner, af hvilke Ingen blive gladere end Therese Henriques og Deres hengivne

Martin R. Henriques.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 514-18)