Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 25. maj 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Basns den 25 Mai 1870

Kjre, naadige Fru Grevinde!

Mit lille Brev skrevet i hast og afsendt med Deres Bud, er naaet til Dem allerede iaftes.

Meget seent kom de to unge Grever hjem fra Jagten og i denne Formiddag, Kl 10, kjrte de til Slagelse for med Middagstoget at naae Kjbenhavn. Det var Mogens Frijs om at gjre at naae saa betids derind at han kunde vre en Times Tid sammen med sin Moder, fr hun med Aftentoget i Dag reiser over til Frijsenborg. Telegramet han fik igaar har maaskee staaet i Forbindelse hermed, dog herom ved jeg aldeles / Intet. Otto Scavenius fulgte med Mogens Frijs og kommer nok ikke hjem til Basns fr Tirsdag da han har Forretninger inde i' Byen. Jeg bragte Fru Scavenius Deres Naades venlige Hilsen og Indbydelse til Plads i Kirke-Stolen og der paa at tage Frokost med Dem , den Dag hun kommer. Jeg har at overbringe hendes Tak og hjertelige Hilsen.

I Dag stormer det svrt, Veirhanen paa Taarnet ved mit Sovevrelse har flere Gange ved sin art Galen vkket mig i denne Nat; jeg troede tilsidst at den vilde fortlle mig et Eventyr, men jeg sov ind fra det igjen. Vil Deres Naade bringe mig i god Erindring hos/hele Deres Omgivelse. Jeg veed ikke om Hr Greven er i Hjemmet eller i sin Virksomhed inde i Kjbenhavn, dog hvor han er, send ham min hjertelige rbdige Hilsen. Christian Christoph og Elisabeth et heelt Flor af Hilsener. Ja jeg i Granada var Tilskuer ved Dronning Isabellas Indtog saae jeg at Folk paa Balkonerne plukkede Roser itu og lod Bladene som en heel Blomstersnee falde ind over Majestten, saalunde saaer jeg nu ogsaa Hilsener, paa hvert Blad skrevet, "god Dag! tak forsidst, glem mig ikke!"

Deres Naades taknemlige, rbdige

H.C.Andersen

E.S. Fru Scavenius beder mig aabne Brevet og tilfie at hun ikke imorgen kan komme til Holstinborg, da alle Hestene vre tagne i Brug.

-H. C Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus