Dato: 29. maj 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Mads Hansen
Sprog: dansk.

Basns ved Skjlskr den 29 Mai 1870

Kjre Hr Mads Hansen!

Det har gldet mig at faae Brev fra Dem; jeg fik det iaftes og kan saaledes frst i Dag, med Posten som afgaaer herfra, sende Dem Svar; det vil naae Dem i Fyen da De jo allerede imorgen forlader Kjbenhavn. Jeg beklager at jeg ikke var der da De sgte mig, men kommer jeg engang til Deres Hjem da sger jeg Dem, for at trykke Deres Haand og takke for flere af de srdeles smukke Digte De har givet os. Det skal vre mig en Fornielse at give Dem et Bidrag til Deres Almanak, men i dette ieblik har jeg intet, derimod haaber jeg at kunne give samme hen i Juli. Vil De bringe Hr. Anton Nielsen min venlige Hilsen, ogsaa ham haaber jeg engang at see og tale med. Gud glde og bevare Dem i alt Godt! Har jeg i Skolen: hvor De virker, Venner da hils disse fra Deres

hjerteligt, hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm