Dato: 5. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Odense borgerlige Skyttelag
Sprog: dansk.

Det hitrede Oldermandskab for det borgerlige Skyttelaug i Odense har hdret mig med en Indbydelse til Skyttelaugsfesten den 14 Juni. Den kjrkomne Skrivelse modtog jeg iaftes her, paa Basns hvor jeg har tilbragt nogle Uger.

Den Hder mine kjre Medborgere forunde mig er et fornyet Beviis paa det gode Sindelag.jeg mder i min Fdeby, og jeg kan ikke noksom vre taknemlig, men siden jeg i Marts kom hjem fra Udlandet har jeg prvet Gigt og Tandsmerter, som i lang Tid holdt ved, anstrngt og lidende sgte jeg derfor herud paa Landet, hvor jeg allerede fler mig bedre. Jeg frygter imidlertid at det endnu bliver mig for anstrngende at tage Deel i en saa bevget glad Dag som Skyttelaugsdagen med dens Fest; aldeles uvis om Veirliget. Den hele gamle Festlighed vilde tilvisse forfriske Minder fra Barndomstiden, jeg gad gjerne gjentage disse, men br vistnok opgive det iaar,i Haab om at dette Aar ikke er mit sidste Leveaar og at mine deeltagende Venner og Medborgere altid lige hjerteligt ville see mig paa en lignende kommende Tid.

Med dyb Taknemlighed.

H. C. Andersen.

Basns ved Skjelskjr den 5 Juni 1870.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus

Det hitrede Oldermandskab

for det borgerlige Skyttelaug i Odense har hdret mig med en Indbydelse til Skyttelaugs festen den 14 Juni. [overstr: Jeg modtog Skrivelsen herom] Den kjrkomne Skrivelse [overstr: herom] modtog jeg iaftes her paa Basns hvor jeg [overstr: i dete ieblik opholder mig allerede] har tilbragt nogle Uger. [overstr: Det er ] En Hder mine kjre Medborgere [overstr: ville] forunde mig er et fornyet Beviis paa det gode Sindelag jeg mder i min Fdeby [overstr: har for mange], og jeg kan ikke noksom vre taknemlig, men [overstr: jeg er ikke ganske vel, og har] siden jeg i Marts kom hjem fra Udlandet har jeg prvet Gigt og Tandsmerter, som i lang Tid holdt ved, [overstr: jeg flte mig] anstrngt og lidende, [overstr: hvorfor jeg] sgte jeg derfor herud paa Landet, hvorved jeg allerede har det bedre haabe at komme til krfter. Jeg frygter imidlertid at det endnu bliver mig for anstrngende at tage Deel i en saa bevget glad Dag som Skyttelaugsdagen med dens Fest; Det er aldeles uvis om Veirliget. Hele gamle Festlighed vilde tilvisse forfriske Minder fra Barndoms Aarene, jeg gad gjerne gjenleve disse, men br tilvisse [overstr: troer dog at maatte] opgive det iaar, [overstr: i det jeg] Haab om at dette Aar ikke er mit sidste Leveaar og at mine deeltagende Venner og Medborge altid lige hjerteligt ville see mig paa en lignende kommende Tid.

Med dyb Taknemlighed.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 833)

Deres rede Skrivelse, sendt til Kjbenhavn, modtog jeg igaar aftes her ude paa Basns hvor jeg allerede har tilbragt nogle Uger. Da jeg i Marts kom hjem fra Udlandet, [overstr: flte jeg mig anstrngt og lidende] blev jeg meget lidende af Tandsmerter, der hold ved i [overstr: Flere Uger] meget lang Tid, jeg flte mig anstrngt og lidende, og for nu at komme til Krfter igjen tog jeg ud paa Landet, [overstr: her lever jeg] hvor jeg allerede fler mgi forfrisket og styrket.

Indbydelsen fra mine Venner og Medborgere i Odense er mig ikke blot en Hder men et levende Beviis paa det gode Sindelag man i min Fdeby har for mig. Jeg er [overstr. opfyldt af tak for denne] glad derover og opfyldt af Tak, men frygter at jeg ikke har Krfter nok til saaledes i det Frie at tage Deel i en glad Dag og Festen om Aftenen. Det Hele vilde tilvisse opfriske Minder fra Barndomsaarene, jeg gad gjerne gjenleve disse [overstr: igjen] men jeg troer at jeg [overstr: ikke br indla] [overstr: gjerne det iaar] opgive det iaar; [overstr: idet jeg] da jeg for en Tid til at leve i Ro og Stilehd og endnu haaber at dette Aaar ikke er mit sidste Leveaar, og at mine Deeltagende Venner og Medborgere, ville altid lige hjerteligt og glad see mig en lignende kommende Tid.

Deres Taknemlig .

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 834)